Korona-registrering Arendalsuka, 2 - Fleksibel utdanning Norge

Her registrerer vi navn og telefon nr for dem som har vært på våre arrangement onsdag 18. august FLEKSIBEL OPPLÆRING, LIKE SELVSAGT SOM UNIVERSELL UTFORMING

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her