NVL webinar nr. 3: Læringssirkler – en generisk modell for samskapende kompetanseutvikling av ansatte innen voksenopplæring? - Fleksibel utdanning Norge
  • Tid: Mandag 5. desember, kl 13.00 – 14.00
Les mer her

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her