NVL webinar nr. 2: Learning labs som metode for utvikling av innovasjonsevnen i en dansk og en svensk produksjonsvirksomhet – Easyfood og Husqvarna. - Fleksibel utdanning Norge
  • Tid: Mandag 7. november
Les mer her

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her