Anne Swanberg - Fleksibel utdanning Norge

Anne Swanberg er førsteamanuensis ved institutt for Ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.  Hun er tidligere Dean for Teaching and Learning og leder for  BIs kompetansesenter for IKT og læring, LearningLab.  Hun har en mastergrad i livslang læring og en doktorgrad innen individuelle forskjeller i læring, bla læringsstiler og personlighet. Anne har vært nettlærer i prosjektledelse i mange år og benyttet ulike læringsplattformer (Apollon, Blackboard og itslearning) i dette arbeidet. Hun underviser i ledelsesfag og er Associate Dean for BIs portefølje av digitale kortkurs.

Anne Swanberg var medlem i Fleksibel Utdannings Kvalitetsutvalg i perioden 2004-2017, der utvalget bla arbeidet med revisjon av normene og utvikling av «Kvalitet i nettundervisning – en veileder».  I LearningLab ledet Anne støtteapparatet for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved BI.  Støtteapparatet omfatter en pedagogisk supporttjeneste for de fagansatte, ulike pedagogiske kurs og kompetanseutviklingstjenester, et team med læringsdesignere, et mulitmediesenter for produksjon av video, podcast og webinarer, samt utviklingsprosjekter med fokus på læring støttet av teknologi, bla chatbots.  BI startet i 2017 opp store prosjekter innen «blended learning» hvor LearningLab var en sentral bidragsyter både med tanke på læringsdesign og produksjon av læringsressurser.

For den internasjonale organisasjonen EFMD Global Network har Anne ledet utvikling og implementering av en sertifiseringsordning for onlinekurs.  Det er utviklet et sett med standarder og kriterier som legges til grunn når en institusjon søker om sertifisering av sine online kurs. Arbeidet har Anne ledet fra Oslo med et virtuelt team bestående av medlemmer fra fem ulike land.  Hun er også aktivt med i et nettverk for business schools som har fokus på edtech og fremtidens business schools. Videre har Anne vært sentral i realiseringen av den internasjonale alliansen av business schools FOME som har som felles mål å utvikle online utdanning for fremtiden.

Anne ledet Ekspertgruppen for Digitalisering, kvalitet og aktiv læring for Norgesuniversitetet (nå Diku).  Denne gruppen hadde som fokus på å stimulere til økt bruk av aktiv læring ved bruk av digital teknologi. Hun har også vært medlem av styringsgruppen for Oslo Edtech Cluster, en næringsklynge for bedrifter og institusjoner som er aktive innen utvikling og bruk av læringsteknologi.

Fleksibelutdanning Norge (Normer og Kvalitet i nettundervisning): https://issuu.com/fleksibel_utdanning_norge/stacks

Institutt for Ledelse og organisasjon | BI

Tilbake til FuN Mentor

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!