fbpx

Navigate / search

Anne Swanberg

Anne Swanberg leder Handelshøyskolen BIs kompetansesenter for IKT og læring, LearningLab.  Hun har en mastergrad i livslang læring og en doktorgrad innen individuelle forskjeller i læring, bla læringsstiler og personlighet. Anne har vært nettlærer i prosjektledelse i 30 semestre og benyttet ulike læringsplattformer (Apollon, Blackboard og itslearning) i dette arbeidet

Anne Swanberg har vært medlem i Fleksibel Utdannings Kvalitetsutvalg siden 2007, der fokus på utvalgsarbeidet denne perioden har vært revisjon av normene og utvikling av «Kvalitet i nettundervisning – en veileder».  I LearningLab leder Anne støtteapparatet for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved BI.  Støtteapparatet omfatter en pedagogisk supporttjeneste for de fagansatte, ulike pedagogiske kurs og kompetanseutviklingstjenester, et team med læringsdesignere, et mulitmediesenter for produksjon av video, podcast og webinarer, samt utviklingsprosjekter med fokus på læring støttet av teknologi, bla kurschat og chatbots.  BI startet i 2017 opp store prosjekter innen «blended learning» hvor LearningLab er sentral bidragsyter både med tanke på læringsdesign og produksjon av læringsressurser.

For den internasjonale organisasjonen EFMD Global Network har Anne ledet utvikling og implementering av en sertifiseringsordning for onlinekurs.  Det er utviklet et sett med standarder og kriterier som legges til grunn når en institusjon søker om sertifisering av sine online kurs. Arbeidet har Anne ledet fra Oslo med et virtuelt team bestående av medlemmer fra fem ulike land.  Hun er også aktivt med i et nettverk for business schools som har fokus på edtech og fremtidens business schools.

 

Anne leder Ekspertgruppen for Digitalisering, kvalitet og aktiv læring for Norgesuniversitetet.  Denne gruppen har fokus på å stimulere til økt bruk av aktiv læring ved bruk av digital teknologi. Anne er videre medlem av styringsgruppen for Oslo Edtech Cluster, en næringsklynge for bedrifter og institusjoner som er aktive innen utvikling og bruk av læringsteknologi.

 

Fleksibelutdanning Norge (Normer og Kvalitet i nettundervisning): https://issuu.com/fleksibel_utdanning_norge/stacks

LearningLab: https://www.bi.no/forskning/learninglab/

EFMD sertifiseringssystem «EOCCS»: http://www.efmdglobal.org/eoccs

Norgesuniversitetets ekspertgruppe: https://norgesuniversitetet.no/ekspertgruppe/kvalitet

Oslo Edtech Cluster: http://osloedtech.no/en/

Tilbake til FuN Mentor