Synkron abonnement - Fleksibel utdanning Norge

Her kan du bestille abonnement hvis du ikke har det allerede, eller endre ditt nåværende abonnement.  Se mer informasjon om Synkron under skjemaet.

SYNKRON utgis av Fleksibel utdanning Norge (FuN). Magasinet formidler stoff om nettstudier og fleksible læringsformer. Synkron dekker både pedagogikk og teknologi.
Vi har som mål å gi plass til aktuelle problemstillinger, nyvinninger og meningsbrytninger. Mye vil ha norsk fortegn, men vi legger også vekt på å få med europeiske og internasjonale erfaringer på feltet.

Synkron magasin er et fagpresse-blad som kommer ut to ganger i året. Som medlem i FuN blir du tilbudt abonnement, og det er for tiden også mulig å bestille magasinet kostnadsfritt tilsendt til organisasjoner og privatpersoner som jobber med fleksibel utdanning.

Gå til Synkron-siden her.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her