Kvalitetsutvalget - Fleksibel utdanning Norge

Mette Villand, Høgskolen i Innlandet; SELL, leder
Rebecca Nordby Johansen, Høyskolen Kristiania Nettstudier
Gerhard Yngve Amundsen, NOKUT
Line Nilsen, Handelshøyskolen BI
Stine Hvila Lind, Fagskolen i Viken
Irene Lona, OsloMet
Katrine Utgård, HK-dir
Audhild Håvaldsrud er sekretær

Kvalitetsutvalget er Fleksibel utdanning Norges sakkyndige organ i spørsmål om pedagogikk og kvalitet i fleksibel utdanning. Det arbeider for å fremme pedagogiske perspektiver og kvalitetsarbeid i utvikling og gjennomføring av fleksibel utdanning, i tråd med utviklingen innenfor feltet nasjonalt og internasjonalt. Kvalitetsutvalget utarbeider og reviderer FuNs kvalitetsnormer og veilederen for kvalitet i nettbasert undervisning. Kåringen av Årets nettpedagog ligger også til kvalitetsutvalgets faste oppgaver.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her