Webinarer - Fleksibel utdanning Norge

Her legger vi opptak fra webinarer i FuNs regi. Følg med i våre kanaler. Du finner webinarer i menyen Fagressurser.

Fleksibel og skalerbar -en MOOC

Fagskolen i Agder står bak et fleksibelt, åpent og gratis emne levert på plattformen OpenEdX. Så vidt FuN vet er dette Norges første MOOC for høyere yrkesfaglig utdanning. Realfagslærer Kari Randøy Heuer opplevde at studentene ikke syntes samlingene var det mest nyttige i emnene. Det var mengdetrening de trengte. I realfagene ligger store deler av faginnholdet til rette for individuell øving med rask, automatisk tilbakemelding. En søknad til HK-dir senere har Fagskolen i Agder fått sin første MOOC. Webinaret er klippet litt for å unngå å publisere deltagerne.

EADL-webinar: «Flipped classroom for adult learners – Teachers as content makers»

European Association for Distance Learning webinar recorded at Norwegian Defense University College. Commander Geir Belgen Isaksen, Camilla Cahill Pia Lorentzen, Lingu and Kari Olstad FUN. (Teksting får du ved å slå på auto-tekst.)

Webinar med Magnus Nohr

Magnus Nohr ble kåret til Årets nettpedagog 2022. På dette webinaret vil han snakke om både videobasert undervisning/taksonomi og universell utforming i praksis. Magnus vil dele sine tanker og erfaringer om temaene, og det blir mulighet til å stille spørsmål. NB, opptaket er video, ikke bare lyd, og opptaket er tekstet.

webinarer

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her