Tips om ressurser - Fleksibel utdanning Norge

Podkastgjestene i Fleksitid er enige om at innovasjon er gruppearbeid.

I boka «The Sience of Human Innovation: Explaining Creativity» skriver R. Keith Sawyer om prosessene bak viktig kreativt arbeid. At selv om gruppearbeid ligger bak de fleste prosesser som fører til gode innovasjonsresultater, er det viktig at prosessene gir rom for individuelt tankearbeid så vel som en åpen og konstruktiv utveksling av ideene. Boka anbefales, men: Snarveien til gode metodikker får du gjennom boka «Gamestorming» og nettsiden gamestorming.com: Her finner du oppskrifter på gruppeprosesser for alt fra å generere ideer til å ta beslutninger, i vekselvirkning mellom divergent og konvergent tenkning etter «dobbeldiamant-prinsippet«

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her