1. episode: Innovasjon er gruppearbeid - Fleksibel utdanning Norge

Aller første episode av Fleksitid, og vår rekke av innovasjonspodkaster, innledes av Atle Hauge, professor i innovasjon ved Høgskolen i Innlandet, som leser fra manuset til ny lærebok i innovasjon, så ny at den ikke er kommet ut ennå:

Innovasjon er et av disse ordene man møter overalt. I bedrifter snakkes det om innovasjon for å overleve i en stadig skarpere konkurranse; sykehus skal innovere for å hjelpe flere pasienter og bruke mindre penger; kommuner må være innovative for å tiltrekke seg flere innbyggere; i EU er innovasjon løsningen for å minske de regionale forskjellene; i Norge er innovasjon måten vi skal greie oss på den dagen oljen tar slutt. Kort sagt, innovasjon og ambisjonen om å være innovativ, er noe vi finner i alle deler av samfunnet. (Men) Innovasjon er mer enn nye dingser og ny teknologi. Bedre prosesser, tjenester, løsninger, og hvordan man organiserer seg og bruker ny teknologi, kan i seg selv være en innovasjon. Søkelyset på innovasjoner dreier seg ofte om å spare ressurser og penger, gjøre systemer mer effektive, og redusere kostnader. Innovasjoner kan også dreie seg om å øke livskvalitet, gi bedre opplevelser og øke kvalitet på produkt og tjenester. Men innovasjon har også en mørkere side. Utviklingen går raskere, og teknologi blir fortere utdatert. Det bidrar til at takten på forbruket vårt øker, og vi bruker opp ressurser. Dette er ikke bærekraftig.

Atle Hauge er professor i innovasjon og gjest i første episode av Fleksitid

Atle Hauge er fra Hamar, far til to flotte barn og altså professor i innovasjon ved Høgskolen i Innlandet

Viktigste lærdom fra episoden:

Innovasjon innebærer at noe er nytt, at det er en forbedring og at det er en nyttig forbedring for flere. (nytt – nyttig – benyttet)

Innovasjon skjer i grupper, særlig i grupper med diversitet

Bygg på andres ideer – lær av andres feil

Innledende spørsmål: Hva er innovasjon?

Svar: Det er mange definisjoner, men lærebokdefinisjonen er ganske enkel; noe som er nytt OG som blir tatt i bruk.

Innovasjon som forskning er blitt et bredt felt. Alt fra det helt lille, til de store som forandrer hvordan vi lever livene våre og organiserer samfunnet. De små er gjerne kalt inkrementell, brickolage eller stegvis innovasjon. Det er de små forandringene som gjør varer eller tjenester litt bedre. Alle kan være med på de små innovasjonene -den kontinuerlige forbedringen.

Spørsmål: Hvor går grensa mellom læring og innovasjon?

Svar: Innovasjon betyr at det skal få et visst gjennomslag. Vi gjør ting som er nye -for oss- hele tiden. Det lærer vi av. Først når det vi har lært blir nyttig for flere kan vi kalle det innovasjon. I tillegg til å være noe nytt må det være en forbedring.

Spørsmål: Hvis innovasjon alltid innebærer forbedring, hvordan kan det da ha mørke sider?

Svar: Det som er en forbedring for noen kan være en ulempe for andre. Den mørkere siden av innovasjon handler blant annet om at vi med all vår nye teknologi tar ut ressurser fortere enn verden klarer å håndtere, og vi skaper alt for mye avfall. Paradoksalt nok ligger trolig løsningen i enda bedre teknologi og bedre måter å organisere økonomi og samfunn. Innovasjon er både problemet og løsningen.

De nye teknologiske løsningene endrer oss mennesker og hvordan vi organiserer oss som samfunn. Mennesker og teknologi påvirker hverandre i et gjensidig samspill.

Innovasjon i utdanning

Spørsmål: De som vil innovere i utdanning, hva bør de vite?

Svar: At de sannsynligvis har innovert allerede. Fordi vi mennesker er i utvikling og det er naturlig at vi alltid prøver å forbedre oss.

Men om du vil jobbe litt mer systematisk med innovasjon er det viktigste rådet å få med flere -og helst folk som er forskjellig fra deg selv. Forskningen viser at grupper som er satt sammen av ulike individer er mest innovative.

Spørsmål: finnes det mørke sider av utdanningsinnovasjon også?

Svar: Et poeng som er tatt så mange ganger at det allerede er i ferd med å bli en klisje; korona viste oss at innovasjon er veldig mye mer enn teknologi. Den hadde ligget der i mange år – men 12 mars 2020 fikk vi det gedigne sparket i rumpa som gjorde at vi tok det i bruk. Og vi må lære av det som skjedde, ta i bruk de løsningene som fungerte, men også ta med oss at den heldigitale undervisningen, eller mangelen på fysisk samvær, førte til mange tilfeller av isolasjon og frafall.

Spørsmål: Hvordan får vi mer innovative studenter, elever og kursdeltagere?

Svar: Lære dem å samarbeide. Kunnskap er en ressurs som vokser når den deles

 Fagfeltet innovasjon

Masterstudiet er populært, og de uteksaminerte jobber på mange felt og i mange bransjer. Som andre samfunnsvitenskapelige utdanninger blir man litt som poteten -nyttig på mange områder. Noen forsker på innovasjon mens andre driver innovasjon.

Spørsmål: Er innovasjon mest for fagfolk?

Svar: Innovasjon bør ikke overlates til ekspertene – alle kan gjøre det, og de aller fleste har sannsynligvis gjort det. Innovasjon er en del av strategien i de fleste virksomheter, inkludert landet Norge, og alle bør vite noe om innovasjon. Man kan også tenke seg at når innovasjonsmagasinet har plass i livsstilshylla på Narvesen sier det noe om at det er blitt en del av folks hverdag.

Spørsmål: Hva kjennetegner en innovativ person?

Svar: De kommer trolig i alle slags legninger og støpninger. Både de veldig strukturerte og metodiske OG de som er kreative og åpne. Det er et fellestrekk for mange, trolig de fleste, at de har bra folk rundt seg. Edison var nok god til å finne opp lyspærer, men enda bedre til å bygge team. Innovasjon er ytterst sjeldent et solo-løp.

 Faste spørsmål

Spørsmål: Hva er innovasjon for deg?

Svar: Jobben min og karriere. Så for meg er det veldig mye. Jeg er samfunnsviter – det mest spennende er hvordan teknologi og innovasjon er med på å forme oss og hvordan vi lever sammen. Det kan lære oss om hvordan vi er skrudd sammen som mennesker og samfunn.

Spørsmål: Har du noen gang forsøkt deg på en nyvinning som gikk skikkelig (eller bare litt) på trynet?

Svar: Veldig mange. Men særlig et som i utgangspunktet var en veldig god ide der studentene skulle ut og lære i internship i bedrifter. Vi hadde ikke noen plan B for når bedriftene trakk seg, og hadde kanskje undervurdert hvor mye kommunikasjon og støtte underveis som var nødvendig. Men vi lærte av våre feil, og nå er det blitt et veldig populært program.

Spørsmål: Har du en innovasjonshistorie du er stolt av?

Svar: Er stolt av alle studentene som kommer ut og får gode jobber. Men utover det har jeg også en historie fra da jeg jobbet i Hedmark fylkeskommune. Fylket lå litt bak når det gjaldt bredbåndsutvikling. Siden vi ikke hadde penger til å utvikle bredbånd selv gikk vi ut med et innovativt anbud på høyere kapasitet enn fylkesfunksjonene egentlig trengte. Det ga en leverandør det insentivet de trengte til å bygge bredt ut.

Bonuskunnskap: nettverksøkonomi

Det virker som særlig den digitale innovasjonen er kommet til et punkt der det lønner seg å være tidlig ute. Sosiale medier og kommunikasjonsteknologier er ikke noe verdt om de ikke har en stor nok mengde brukere. Og de etablerte plattformene og tjenestene har et tilnærmet monopol som gjør det nærmest umulig å komme inn på de markedene.

Samtidig er det ofte ikke de aller første som lykkes. I innovasjonssjargongen finnes det noe som heter «first mover’s advantage», men kanskje er det de som kommer rett etter, som kan lære av pionerenes feil og forbedre løsningene akkurat i det brukerne har fått smak på ideen som har størst sjanse til å lykkes.

Eksempler: Apples suksess med å produsere og selge både digitale musikkspillere og plattformer for salg av digital musikk

Dette er et prinsipp som også kan brukes til inkrementell innovasjon, altså der man ikke trenger å finne opp noe helt nytt. Når brukerne først har omfavnet et konsept, en tjeneste eller et adferdsmønster kan man innovere videre på det, og da er det lettere å få folk med seg.

Kontakt: LinkedIn Twitter: @atlejh

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!