4. episode: Vi er programmert for å finne løsninger - Fleksibel utdanning Norge

Episode 4 måtte tas opp to ganger da FuNs Kari Olstad rotet med opptaksutstyret, men så ble det nesten enda bedre andre gangen da Mihaela Tabacaru fikk fortelle om hvordan man kan øve opp endringskompetanse hos elever og studenter. Og det aller beste: det er ikke så vanskelig å få til!

Portrett av Mihaela Tabacaru
Mihaela Tabacaru er ansvarlig for høyere utdanning og innovasjon i Ungt Entreprenørskap

Mihaela Tabacaru er en nysgjerrig organisasjonspsykolog og grunder som flyttet til Norge for 18 år siden. Hun beskriver ellers seg selv som litt av en en potet, da hun i Norge har jobbet med alt fra barnehageassistent og kompetansemegling for Forskningsrådet til hun nå har ansvaret for høyere utdanning og innovasjon i Ungt Entreprenørskap. Hun har tidligere stilt opp i et webinar for FuN, og det var så populært at vi måtte snakke mer om endringskompetanse og entreprenørskap i utdanning.

Viktigste lærdom fra episoden

Endringskompetanse må øves på

Man lærer best nye ting når man får aktivere eksisterende kompetanse

Elementer av overraskelse styrker læring

Spørsmål: Hva er endringskompetanse?

Svar: Takle og respondere på endring. Endringskompetanse kan deles i tre:

  1. Resiliens, som betyr å kunne oppleve motgang uten å bli svekket av det og handle effektivt i usikre situasjoner
  2. Kunne lære selvstendig
  3. Kunne søke og gi mening (og det krever kanskje litt mer forklaring)

Vår hjerne er en prediksjonsmaskin -vi bruker mindre energi på det vi vet (eller tror) kommer til å skje og mer energi når vi ikke vet hva skal skje. Et godt tips er å prøve å overraske studentene med noe de ikke venter, og så gjøre en læringsopplevelse ut av det. Da settes hjernen i arbeidsmodus for å hente frem tidligere erfaringer for å søke og gi mening til den nye situasjonen.

Oppfølgingsspørsmål: Hvordan henger dette sammen med læringsutbyttebeskrivelser i utdanning, særlig den litt vanskelige kategorien «generell kompetanse»?

Svar: Dette er en hjertesak for meg. Generell kompetanse inkluderer i tillegg til endringskompetanse også gjennomføringskompetanse. Det er evnen til å kunne sette i gang – gjennomføre og avslutte prosjekter. Det handler også om ting som å kunne tiltrekke seg relevante interessenter. Og da snakker vi også om relasjonskompetanse. Men dette er ting som må øves på. Så i tillegg til fagenes innhold bør det å øve på å gjennomføre prosjekter med stadig økende kompleksitet være en del av utdanningen.

Spørsmål: Må noe ut av fagene om entreprenørskap og endringskompetanse skal inn?

Svar: Nei, ingenting må ut, men du må kanskje organisere undervisningen på en annen måte med studentaktive læringsformer der studentene får brukt erfaring de har med seg fra tidligere. Det kan være fra opplæring og utdanning, men de har også med seg engasjement, kunnskaper og ferdigheter fra interesser og ting de gjør utenfor skole. Når de får bygge på disse erfaringene viser forskning at de bedre vil ta til seg ny informasjon. Det handler om litt uforutsigbarhet innen forutsigbare rammer. For eksempel litt uventede oppgaver. Et annet tips er å la studentene få ta regien på en bit av undervisningen.

Dette gjelder like mye for barn og unge som med voksne studenter. Ingen kommer som en tom boks, alle elever og studenter kan skinne.

Tips og triks

Gi studentene eksamensoppgaven helt i begynnelsen av studiet, og så får de for eksempel en uke til å prøve å løse den med det de kan fra før. Da får de selv identifisert hva de kan og hva de ikke kan mot hva de trenger å kunne -de ser sitt eget kompetansegap – og da blir plutselig undervisningen som følger mye mer relevant

Spørsmål: Kan innovasjon læres? Og hva ligger det i programmene Ungt Entreprenørskap utvikler?

Svar: Innovasjon kan læres bort, men det må oppleves. Så det er noe annet å lære om entreprenørskap enn å lære gjennom entreprenørskap. Det siste handler om å øve på å se muligheter og gjøre noe med det man ser. Og det kan være ha en praktisk eller akademisk tilnærming.

Et eksempel på det siste utviklet vi i det tverrfaglige honors-programmet med studenter fra ulike fagdisipliner ved Universitetet i Oslo. Studentene fikk en oppgave fra Hafslund: Hvordan få folk til å bruke mindre strøm? Da måtte studentene gå metodisk gjennom innovasjonsstadiene; snevre inn problemstilling og hente innsikt, blant annet gjennom intervjuer, før de jobbet med forslag til løsning. For de må øve på å stå i usikkerheten og ikke gå rett på løsning. Det er mye belønning i å være løsningsorientert. Det er mindre belønning i å være problemorientert, men det er like viktig. Først når du har forstått problemet kan du løse det.

Men for dem som studerer entreprenørskap og ledelse passer det godt å starte studentbedrift.

Spørsmål: Og det finnes det eget norgesmesterskap for. Hvordan foregår det?

Da presenterer studentene innovasjonene sine, det kan være tjeneste eller produkt. De står på stand, de blir intervjuet og de pitcher. Jurymedlemmene kommer fra næringsliv og fra det offentlige, og det kommer mange gode hjelpere til studentene som ønsker å ta studentbedriften videre til et AS. De kommer for eksempel fra Grundergarasjen, StartupLab, Innovasjon Norge og Patenstyret, men det er også viktig at studentene møter og knytter kontakter med hverandre.

Og studentbedrift er ikke bare aktuell for fag som ledelse og innovasjon, det kan være vel så aktuelt for å øve opp generell kompetanse i alle fag, fra marinbiologi til helsefag.

Spørsmål: Er det forskjell på tilnærming og undervisning for barn og voksne?

Svar: Endringskompetanse må øves på hele livet. Selv om man begynner enkelt og øver på mer komplekse scenarier etter hvert. Jeg snakker om to sentrale elementer: voice og choice. Voice er at du har med deg erfaring og kompetanse inn i situasjonen. Det gir deg en stemme du kan bruke. Choice er at du har et valg i hvilken retning du vil gå. Vi tilpasser f eks kompleksitet i valgene. Vi begynner smått og enkelt mellom to litt like alternativer og oppgaver i nærmiljøet i barneskolen, mens i UH er det kanskje helt åpent for å velge område selv.

Faste spørsmål

Spørsmål: Hva er innovasjon for deg?

Svar: Å se mulighetene og å gjøre noe med dem.

Spørsmål: Har du forsøkt deg på en nyvinning som gikk skikkelig på trynet?

Ja, nettopp i NM i studentbedrift. Vi arrangerte World Cafe der studentene skulle sitte rundt bord med ukjente, og så bytte bord etter en halv time. Og jeg tenkte at vi tar tre bytter for å komme skikkelig i dybden. Men etter første runde gikk nesten alle sammen. Jeg sa i instruksene at de må være med på minst en, så da de var ferdig med det gikk de fleste, pinlig for meg og dem som ble igjen. Men jeg lærte at man må justere forventninger -de var slitne etter en lang dag med pitcher og intervjuer.

Spørsmål: Har du en innovasjon du er stolt av?

Bedriften jeg startet for syv år siden. For den hadde mange runder med såkalt «pivoting» (retningsendring). Det begynte som en læringsteknologibedrift og endte som et læringsdesignbyrå.

Syv år senere er jeg ute av daglig drift, og bedriften går for fullt med mange prosjekter og fire ansatte. Så jeg er stolt av å ha skapt noe som lever videre uten meg.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!