Utsynsmeldingen peker i riktig retning - Fleksibel utdanning Norge

-Utsynsmeldingen gir et grundig og veldefinert bilde av fleksibel- og desentralisert opplæring, samt av storsatsingen på dette videre, sier leder i FuN Eleni Simeou Askim.

– Det er positivt at fleksibel opplæring får en så sentral rolle i denne meldingen, både med utdanning og læring som skjer i arbeidslivet. Et av punktene som ønskes grundigere behandlet er sikringen av kvaliteten på den utdanningen som tilbys.

Vi har gitt innspill på følgende punkt:

  • Mangfold i tilbydermarkedet er viktig for å dekke kompetansebehovene i samfunnet. Derfor ønsker vi tilskuddsordninger som når enda bredere enn dagens ordninger.
  • Høye kostnader ved fleksibilisering krever investering, og utsagn som at «tilskuddsordningene ikke skal være nødvendige» er problematisk.
  • Det er for lite søkelys på kvalitetssikring av fleksibel og desentralisert opplæring i meldingen.
  • Kompetansereform for arbeidslivet er viktig og særlig behovet for et system som beskriver kompetanse opparbeidet gjennom arbeid.

Innspillet blir publisert her etter muntlig høring er gjennomført 24.april.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her