fbpx

Navigate / search

Tove Kristiansen

Tove Kristiansen er leder for Høyskolen Kristiania Nettstudier og videreutdanning (tidligere NKS). Hun har magistergraden i sosiologi og 15 års erfaring som forsker og forskningsleder i Telenor med ansvar for forskning på fjernundervisning/teknologistøttet læring og brukerbehov. Hun har lang erfaring fra prosjekter i utdanningssektoren og på arbeidsplasser med bruk av ulike typer teknologi for undervisning og læring.  Hun har videre 15 års erfaring som selvstendig næringsdrivende, hvor hun i hovedsak har jobbet med tilrettelegging for voksnes læring på arbeidsplasser, både med og uten bruk av teknologi.

Tove Kristiansen var tidlig engasjert i utredninger for Utdanningsdepartementet om bl.a. behovet for ny teknologi i skolen, begrepet digital kompetanse og faren for digitale kjønnsskiller. Hun har bidratt i nasjonale monitor-undersøkelser om bruk av IKT i skolen (ITU-monitor) og i høyre utdanning (Digital tilstand, Norgesuniversitetet). Hun har jobbet mye med evaluering av prosjekter og erfaring fra bruk av ulike metoder, som observasjon, intervjuer (individuelt og i grupper) og spørreskjema-undersøkelser.

Som selvstendig næringsdrivende har Tove Kristiansen jobbet med pedagogisk rådgivning, pedagogisk design og metodeutvikling internt i private og offentlige virksomheter. Hun har utviklet kurs, ledet workshops og seminarer, vært rådgiver ved valg av teknologier for kombinerte læringsformer og ved utvikling eller kjøp av e-læring. Hun har også jobbet mye med evaluering av effekten av ulike læretiltak internt i virksomheter, samt sammenhengen mellom kompetanseutvikling, ledelse og organisasjonsutvikling.

Som leder for Høyskolen Kristiania Nettstudier og videreutdanning har Tove Kristiansen overordnet ansvar for Høyskolens portefølje av nettstudier, utviklingen av nye tilbud, avtaler med fagpersoner og veiledere, retningslinjer, rutiner og daglig drift. Avdelingen jobber tett opp mot Høyskolen Kristiania Læringsteknologi med utprøving og utvikling av nye undervisningsmodeller og læringsformer. For tiden gjennomføres et prosjekt om fleksibilisering, støttet av Norgesuniversitetet, der nye læringsformer prøves ut for både stedbaserte studenter og nettstudenter.

https://nettstudier.kristiania.no/

Tilbake til FuN Mentor