FuN med høringsinnspill: Viktig å tenke langsiktig i satsningen på fleksibel og livslang læring - Fleksibel utdanning Norge

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til Statsbudsjett for 2024. FuN mener at regjeringen melder seg ut av satsingen på fleksibel utdanning.

Utviklingsmidler og ordninger satt av til å stimulere utvikling i fleksible utdanninger, blir avviklet og/eller overført direkte til institusjonene, uten garanti for at disse blir brukt på utvikling.

I tillegg kommer et forslag om kutt i støtten til nettverket vårt. – Vi mener at dette kan stanse en utvikling samfunnet har et skrikende behov for, sier leder i FuN Eleni Simeou Askim.

Fredag 20. oktober deltok FuN i muntlig høring på Stortinget, og fikk også støtte i høringsinnspillene fra Virke – Hovedorganisasjonen, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS og Voksenopplæringsforbundet (Vofo), om viktigheten av at FuNs arbeid får langsiktige rammer i Statsbudsjettet.

Styreleder Anne Eggen Lervik og nestleder Tove Kristiansen

-FuN har en svært viktig rolle å spille for å dyktiggjøre/profesjonalisere utdanningsinstitusjonene innen kvalitet på fleksibel utdanning og øke tilgjengelighet, sa styreleder i FuN, Anne Engen Lervik fra Fagskolen Oslo. -FuN utfordrer og fasiliterer samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjonene, sa nestleder i styret Tove Kristiansen, Høyskolen Kristiania. -Det er avgjørende og nødvendig å ha et kompetansemiljø og nettverk å støtte seg på. FuN tilbyr flere tjenester som har stor verdi og viktig å videreføre, eksempelvis mentorordningen til FuN og kvalitetsveilederen som sikrer god kvalitet i fleksible utdanningstilbud. Å øke omfanget av-, og kvaliteten på fleksibel læring kan ikke legges til den enkelte utdanningsinstitusjon – det må tas nasjonale grep – gjennom FuNs miljø. FuN vil også svare skriftlig på spørsmål som ble stilt i høringen.

Fra høringen fredag

FuN ønsker et statsbudsjett som leverer forutsigbar finansiering til sterke, fleksible utdanningstilbud som allerede eksisterer og gir gode resultater.
-Vi fikk et statsbudsjett som sant nok gir noen muligheter, fortsetter Askim. Ved å gi utviklingsmidler som driftsmidler direkte til institusjonene gis det en viss forutsigbarhet. Men Kunnskapsdepartementet har ingen garanti for at disse midlene blir brukt til å utvikle og/eller drifte fleksible utdanningstilbud. 

FuN ønsket også et statsbudsjett som tilbyr utviklingsmidler til å utvikle kvalitet i fleksibel utdanning. -Vi fikk det motsatte, fortsetter Askim. Med avviklingen av ordninger der institusjonene kunne søke utviklingsmidler hos HK-dir, har Kunnskapsdepartementet i praksis frasagt seg et viktig virkemiddel til å stimulere utvikling i de fleksible utdanningene. Samtidig avvikler de senter for fremragende utdanning og program for studentaktiv læring. Sistnevnte kunne med fordel vært revitalisert som et kvalitetsfremmende virkemiddel i fleksibel utdanning.

Regjeringen har også foreslått å avvikle støtten til Fleksibel utdanning Norge over to år. – I dag roper alle etter økt tilgang til fleksibel læring og Norge trenger tilførsel av kompetanse for å håndtere omstilling og å sikre livslang læring. Da er det med stor undring vi ser at Norges fremste miljø innen fleksibel læring kuttes i statsbudsjettet, sier styreleder i FuN, Anne Eggen Lervik.

FuN ønsket et statsbudsjett som setter av utviklingsmidler også til små og innovative aktører som går foran og viser nye veier.  -Etter leting med lys og lykte i foreslått statsbudsjett finner vi ingen spor av dette, sier Askim. -Tvert imot. Nå ønsker også regjeringen å avvikle støtten til FuN – en av de få som har arbeidet for disse aktørene i alle år. Regjeringen synes utdannings-tilbyderne skal ta regningen for kompetansegapet alene.

FuN har jobbet med fleksibel utdanning de siste femti årene og bidrar som en pådriver og rådgiver for et bredt og mangfoldig nettverk av aktører innen fleksibel utdanning. Våre medlemmer representerer både store og små institusjoner, de er fra privat og offentlig sektor, fra utdanning og arbeidsliv og er lokalisert i storbyer og ute i distriktene.

Konklusjon: Regjeringen burde ha en egen interesse i fleksibel og livslang læring og de må vise hvordan de har tenkt å bidra til at folk kan ta utdanning av god kvalitet hele livet, uansett livssituasjon.

Saken er oppdatert 20. oktober 2023.

Kronikken på altinget.no finner du her

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!