Statsbudsjettet 2023 - jevnt og uinspirerende - Fleksibel utdanning Norge

-Statsbudsjettet 2023 inneholdt både oppturer og nedturer for utdanningsfeltet

Det sier konstituert daglig leder i FuN, Kari Olstad.  – Vi synes det er et godt forslag å øke tilskuddet til de søknadsbaserte ordningene for desentralisert og fleksibel utdanning over hele landet, men fleksibel utdanning omfatter mer. Kutt i bransjeprogrammene er også et kutt i fleksible tilbud. Utdanningstilbyderne ber om forutsigbarhet i tilskudd, og det trengs penger til faglige nettverk og samarbeid, kvalitetsarbeid og innovasjon utenfor utviklingsprosjektene, og som inkluderer flere typer tilbydere av fleksibel utdanning og opplæring.

Fleksibel utdanning Norge mottar en del av sin driftsstøtte fra Kunnskapsdepartementet for oppgaver for felleskapet. I år var forslaget fra regjeringen mindre enn forventet, og vi mener at statsbudsjettet for 2023 med dette setter bremser på utviklingen av samarbeid mellom organisasjoner som jobber med å gjøre god utdanning tilgjengelig for alle. Fleksibel utdanning Norge trenger flere muskler for virkelig kunne sette dette samarbeidet for felles gode resultater på kartet, ikke muskelsvinn. Hvis regjeringen mener alvor med satsningen på desentral og fleksibel utdanning, bør de satse mer på samarbeid som allerede virker.

-Dette er overraskende i et statsbudsjett med overordnet målsetting om omstilling, grønn kompetanse og livslang læring, sier FuNs styreleder, Anne Kristine Eggen Lervik. For å styrke dette trenger FuN økte rammer for å tilrettelegge for fleksibel utdanning for alle, også de som er i jobb. I lys av pandemien og behovet for fleksibel læring stiller vi oss uforstående til at rammene til FuN reduseres og ikke styrkes.

Målsetningen for tilskuddet for 2023 er blant annet at «FuN skal arbeide for meir kunnskap om og utvikling av fleksibel og nettbasert utdanning som blir gitt gjennom medlemsorganisasjonane». -Det skal vi gjøre, og det innebærer også å jobbe for bedre rammer for fleksible utdannings- og opplæringstilbud av høy kvalitet, sier Kari Olstad. Vi kommer til å fortsette å gi gode råd til politikerne og vi bruker tilskuddene vi får fra det offentlige til beste for hele samfunnet.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!