Nominasjon 2022 - Fleksibel utdanning Norge

Nominasjon Årets nettpedagog

"*" indicates required fields

Med «Nettpedagog» mener vi personer eller team som underviser og/eller utvikler og/eller tilrettelegger for nettbasert og fleksibel undervisning.

Nominasjonen må beskrive hvordan kandidaten(e) oppfyller ett eller flere av kriteriene:
- tilrettelegger for kvalitet i nettbaserte læringsprosesser
- bruker teknologi på en pedagogisk måte i undervisningen
- bidrar til videreutvikling av nettbasert og fleksibel undervisning

Nominasjonen kan med fordel inneholde dokumentasjon som underbygger det som blir skrevet, for eksempel:
- oppnådde resultater
- tilbakemeldinger fra elever, studenter, kolleger
- beskrivelse av hvordan erfaringer fra arbeidet kan brukes av andre i utvikling

Nominasjonen leveres innen 11. oktober.
På hvilke(t) kriterieområde(r) utmerker kandidaten(e) seg?*
Velg ett eller flere områder som kan dokumenteres videre i nominasjonen.
Disse spørsmålene kan være til hjelp for å beskrive hvordan kandidaten(e) utmerker seg på sitt/sine områder. Det er viktigere å svare utfyllende på de spørsmålene som er relevante for nominasjonen enn å svare på alle.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 50 MB, Max. files: 3.
    Maksimum 3 filer på til sammen 50 mb. Større filer kan lenkes til fra skydeling. Ta evt kontakt med oss på post@fleksibelutdanning.no

    Meld deg på nyhetsbrev

    Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

    Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!