Universitetet i Agder - Fleksibel utdanning Norge

Kjerneverdiene til Universitet i Agder er: åpenhet, tillit, faglighet og respekt. Disse verdiene gjenspeiles i en flat organisasjonsstruktur som oppfordrer studenter, teknisk-administrativt ansatte, forelesere og forskere til å samhandle og inspirere hverandre.

‘Agder’ betyr ‘på kanten’ og navnet passer til universitetet og tvillingregionene Vest-Agder og Aust-Agder i den sørlige delen av landet. Universitetet i Agder har som ungt universitet som mål å være i forkant når det gjelder innovasjon, utdanning og forskning.

UiAs tilbud på utdanning.no

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her