Norske Utdannings- og Studiesentre - Fleksibel utdanning Norge

Hva er et utdanningssenter?

  • MØTESTED – fysisk møtested for mennesker som tar utdanning
  • MEGLER – utdanningsmeglere, forhandler fram ulike utdanningstilbud
  • MOTOR – i lokal og regional kompetanseutvikling • kunnskap om lokalt/regionalt næringsliv • kunnskap om utdanning – og utdanningsmuligheter • bestillerkompetanse .kontaktpunkt for etterspørrere og tilbydere av utdanning

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her