Norsk Nettskole AS - Fleksibel utdanning Norge

Norsk Nettskole

  • tilbyr kompetanse og verktøy innen fjernundervisning.
  • er i tett samarbeid med Pedit AS som utvikler læringsplattformen Pedit.
  • utvikler og tilbyr undervisningstilbud. Dette gjør vi både selvstendig og i samarbeid med private og offentlige institusjoner.
  • legger til rette nettbasert læring for offentlige og private institusjoner og næringsliv.
  • hjelper offentlige og private institusjoner og bedrifter å oversette kursinnhold «fra perm til skjerm».
  • utvikler og benytter moderne didaktisk tenking og fjernundervisningsmetodikk.
  • utvikler og formidler multimediale læremidler.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her