Nord Universitet - Fleksibel utdanning Norge

Universietet leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte, fordelt på flere studiesteder i Nordland og Trøndelag.

Du kan være fulltidsstudent ved et av studiestedene, og du kan også ta noen utdanninger deltid, samlingsbasert og over nett. Studietilbudene er fleksible og med aktiv bruk av teknologi.

Nord universiets tilbud på utdanning.no

 

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her