NLA Høgskolen - Fleksibel utdanning Norge

Høgskolen har lang erfaring med teknologistøttet utdanning. Men med utviklingen som nå skjer både bygningsmessig og i vår studieportefølge, ønsker vi å videreutvikle og nyskape dette området.

NLA Høgskolens tilbud på utdanning.no

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her