Nettskolen Vestfold - Fleksibel utdanning Norge

Skolen har et kompetansemiljø innen sanntidsundervisning i digitale klasserom og, læringsstøttende teknologi. De jobber med skoleutvikling og undervisningstilbud. Samfunnsoppdraget er å tilby elever i videregående skole fag(ene) de ønsker, men som lokal skole ikke kan tilby.  Undervisningen er gratis.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her