Lingu - Fleksibel utdanning Norge

Lingu er godkjent av Kompetanse Norge som privat tilbyder av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Kursbeviset er anerkjent av politiet og utlendingsmyndighetene som dokumentasjon i søknaden om permanent oppholdstillatelse.

Lingu driver også læringspodcasten «Unmuta» med støtte fra Kompetanse Norge.

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her