Høgskolen i Innlandet, SELL - Fleksibel utdanning Norge

SELL er en avdeling av høgskolen som produserer film i ulike sjangre som læremidler til kurs, studier og konferanser. Levende bilder er et godt virkemiddel i læringsprosesser og gjør lærestoffet variert og fleksibelt. SELL disponerer et moderne filmstudio og er rigget for alle typer opptak ute i felt inkludert bilder fra drone.

SELL leverer tjenester innen web og grafisk design innen alle typer medier som, nettsider, film, trykksaker, profilartikler, emballasje, brosjyrer, bøker m.m. Visuell kommunikasjon og god interaksjonsdesign er viktig i formidling av et budskap til en bestemt målgruppe.

SELL er opptatt av å lage universelt utformet innhold som er tilgjengelig for alle.

Høgskolen ved SELL er representert i FuNs kvalitetsråd

Her er Høgskolen INNlandet sitt tilbud på utdanning.no

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her