Fagskolen Oslo - Fleksibel utdanning Norge

Fagskolen Oslo utvikler studietilbud i tekniske fag og helse- og oppvekstfag i nært samarbeid med bransjeorganisasjoner og større virksomheter, både private og offentlige. Alle utdanningstilbudene ved Fagskolen Oslo er godkjent av NOKUT. De strenge kravene som stilles til bl.a. undervisningsmetodikk, lærerkvalifikasjoner og fysiske forhold gir både studentene og markedet en garanti for utdanningens høye kvalitet.

Fagskolen Oslos tilbud på utdanning.no

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her