NooA – Nordic open online Academy - Fleksibel utdanning Norge

NooAs nettkurs på videregående skole er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Campus NooA er godkjent nettskole i Norge av Utdannings- og forskningsdepartementet etter Lov om voksenopplæring.

Campus NooA følger FUNs Kvalitetsnormer for nettbasert udanning.

NooAs tilbud på utdanning.no

Kontaktperson: Morten Flate Paulsen

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her