Marianne Haglia - Fleksibel utdanning Norge

Marianne Hagelia er høgskolelektor ved Avdeling for lærerutdanning på Høgskolen i Østfold . Hun har master i pedagogisk bruk av IKT og var tidligere ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ved Kompetansesenter for utdanning, læring og teknologi (KULT). Hun er også PhD-stipendiat ved lærerutdanningen på NTNU hvor hun ser på ungdoms uformelle læring ved bruk av datamaskin.

Marianne har vært med på å utvikle rammeverket for profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) ved Senter for IKT, og USN er i dag med på å utvikle en PfDK-MOOC. Hun har arbeidet med nettbasert undervisning siden 1998 og har erfaring med forskjellige former for nett- og samlingsbasert undervisning (synkron, asynkron og MOOC) på forskjellige plattformer. Ved innføring av Canvas på USN våren 2017 ledet hun den pedagogiske opplæringen av ansatte, og har selv brukt Canvas i flere år. Hun har lang erfaring i kollegaveiledning i høyere utdanning i pedagogisk bruk av IKT fra blant annet Seksjon for IKT ved Høgskolen i Vestfold, Seksjon for medie- og kommunikasjonsteknologi ved Høgskulen i Volda, og som leder for nettundervisning ved Høgskolen i Telemark.

Pedagogisk bruk av IKT, e-læring og nettundervisning er i dag hennes arbeidsoppgaver ved USN, og hun veileder daglig i metodikker som: læringsdesign, blandet læring (blended learning), omvendt undervisning (flipped classroom), kreativ bruk av Microsoft Office 365 og Google Classroom, digital storytelling (digitale fortellinger), blogg som læringsverktøy, samskriving mm.

Profil Høgskolen i Østfold: Marianne Hagelia – Avdeling for lærerutdanning (hiof.no)

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her