Fleksibel utdanning i statsbudsjettet - Fleksibel utdanning Norge

Fleksibel utdanning Norge får økt sitt tilskudd over statsbudsjettet fra 3,5 millioner i 2021 til 3,6 millioner i 2022. Det tilsvarer en økning på 2,6 prosent, og er det samme som den prisstigningen Kunnskapsdepartementet legger til grunn i sitt budsjett.

– Vi er fornøyde med at regjeringen gir oss fornyet tillit i arbeidet vi gjør på feltet fleksibel læring, sier direktør i FuN, Tommy Bull Henstein.

– Tilskuddet gjør oss i stand til å fortsette jobben med en kvalitetsveileder for nettundervisere, med å spre kunnskap og utvikling innen fagfeltet fleksibel læring, og ikke minst; Vi kan fortsette å sette opp møteplasser og nettverk for de mange tilbyderne av fleksibel, desentralisert og nettbasert utdanning her i landet. Deres erfaringsdeling og samarbeid vil danne et viktig grunnlag for å realisere livslang læring for alle.

Håper på ytterligere satsing

Innen midten av november vil den nye regjeringen legge frem sitt statsbudsjett. Fleksibel utdanning Norge ser frem til å fortsette sitt gode samarbeid med utdanningspolitikerne også når ny regjering settes inn.

– Vi skal fortsette å bidra med kunnskapsgrunnlag og råd fra utdanningstilbyderne om hvordan vi sammen kan nå de høye ambisjonene i kompetanse- og utdanningspolitikken. Vårt mål er at god utdanning skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted, livssituasjon og individuelle behov. Det har aldri vært viktigere enn nå.

– Vårt håp er at den nye regjeringen skal øke satsingen på oss som nettverksbygger, slik at vi kan fortsette arbeidet med økt kraft. Vi er klare for å gjøre mer, sier Bull Henstein.

Positive signaler

Styreleder i Fleksibel utdanning Norge, Anne Eggen Lervik fra Fagskolen Oslo, ser positive signaler på tvers av politiske skillelinjer.

– Det vi ser nå er at partiene både i partiprogram og budsjettsammenheng trekker frem viktigheten av fleksibilitet i utdanning. Og det vet vi er avgjørende for å få flere til å stå i arbeid, for å forhindre utstøting og for muligheten til omstilling i arbeidslivet. I Fleksibel utdanning Norge ser vi mange løsninger som vil hjelpe oss med å møte utfordringene som ligger der, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet.

Ellers i budsjettet

Blant Fleksibel utdanning Norges medlemmer er det flere som får overføringer direkte i budsjettet, blant annet Globalskolen, Norges grønne fagskole Vea, Studieforbundet Funkis og Folkeuniversitetet (budsjettpost tilknyttet Studieforbundet livslang læring). Samtlige får videreført sine tilskudd i 2022.

Studiesentrene som organiseres av organisasjonen Norske utdanningssentre har over lang tid bedt regjeringen om å øremerke midler til driftsstøtte for sentrene. Det er viktig for at sentrene skal kunne fungere som en fasilitator og en motor for desentralisert utdanning i Norge. I statsbudsjettet vises det til to nye ordninger som skal styrke det desentraliserte utdanningstilbudet, og det er satt av totalt 40 millioner kroner til ordningene i 2022. En av disse ordningene gjelder aktivitetsstøtte for studiesentre. Hvilke studiesentre dette gjelder og hvordan ordningen vil innrettes, kommer ikke frem av selve budsjettdokumentet.

De fleste av FuNs øvrige medlemmer får støtte gjennom de store overføringene til fylkeskommuner og høyere utdanning, i tillegg til de store tilskuddsordningene som de søker på. Det er fortsatt uklart hvordan årets budsjett vil påvirke deres arbeid. Vi kommer tilbake til reaksjoner og kommentarer når bildet blir klarere.

(Saken oppdateres)

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!