Balansekunst - Fleksibel utdanning Norge

Hva lærer du? Gjennom forelesninger og gruppearbeid lærer du om om hva Balansekunstverktøyet er og hvordan bruke det til blant annet realkompetansevurdering, intern kompetanseutvikling, mer arbeidslivsrelevans i studier/kurs og brobygging mellom utdanning og arbeidsliv. Balansekunstrapporten kan du laste ned hos Virke

Målgruppe: fagskoler, aktører fra arbeidslivet, ansvarlige for realkompetansevurdering og arbeidslivsrelevans. HR og kompetanseansvarlige, frivillig sektor.

Program:
0930: Kaffe og registrering
10.00: Hva er Balansekunst 
Hvordan identifisere og beskrive kompetanse.
11.30: Lunsj
12.15: Bruk av Balansekunst, med vekt på realkompetansevurdering, intern kompetanseutvikling og bro mellom utdanning og arbeidsliv.
13.15: Pause
13.30: Gruppearbeid 
14.30: Plenum med god tid til spørsmål og svar og diskusjoner 
16.00: Vel hjem

Kurset arrangeres i samarbeid med Voksenopplæringsforbundet (Vofo).

Adresse: Frivillighetens hus, Christan Kroghs gt 10, Oslo (Ring på Vofo sin klokke)

Kursholderen: Tormod Skjerve

Tormod Skjerve (Skjerve Kompetanse) har vært involvert i de fleste utredninger og prosesser på kompetanse- og utdanningsområdet siden 2000 og vært aktiv i samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet.

Han ledet arbeidet med Balansekunstprosjektet for Virke i samarbeid med NHO, LO og YS.

Noen høydepunkter fra CV-en: Ansvar for utdanning- og kompetanse i Hovedorganisasjonen Virke 1999-2021. Lærer og rektor i folkehøgskole i 12 år, generalsekretær i Funksjonshemmedes Studieforbund og leder i Venstres Opplysningsforbund. I 2006-2009 også ekspert i EU Kommisjonen på yrkesopplæringsområdet, senere oppnevnt av EU Kommisjonen til ESCO Board, The European ECVET-Team, Expert Group on validation of prior learning. var med og etablerte Nasjonalt Fagskoleråd, og representerte Virke i SRY (Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring) i to perioder. Sittet som ekstern representant i Nasjonalt Råd for økonomi- og administrasjonsfag innen universitets- høgskolesektoren i over ti år. Medlem av det nasjonale kompetansebehovsutvalget (KBU). Vararepresentant til styret i NOKUT i to perioder. Styreleder for Folkeuniversitetets Fagskole AS fra 2021-2023.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!