Årets nettpedagog 2022 er Magnus Nohr - Fleksibel utdanning Norge

Med 1,5 millioner visninger på youtube og stort engasjement for nyvinninger i skolen, er vinneren av Årets nettpedagog Magnus Nohr et kjent navn for mange.

Det er organisasjonen Fleksibel Utdanning Norge (FuN) som står bak prisen. Formålet er å synliggjøre og fremheve kvalitet i nettundervisning.  Prisen ble delt ut på Fleksibel utdanning Norge årskonferanse FuNKon22.

Rekken av nominerte var svært tett og sterk i år. Kvalitetsutvalget fikk derfor en krevende oppgave når vinneren skulle kåres, men etter en grundig prosess og lange diskusjoner ble det fattet en avgjørelse. Det er organisasjonen Fleksibel Utdanning Norge (FuN) som står bak prisen. Formålet er å synliggjøre og fremheve kvalitet i nettundervisning.  Prisen ble delt ut av leder for FuNs kvalitetsutvalg, Mette Villand, på Fleksibel utdanning Norge på deres årskonferanse FuNKon22. Espen Wilberg fra Høgskolen i Østfold tok i mot prisen på vegne av Magnus Nohr, som man ser var med digitalt.

Det er flere grunner til at avgjørelsen falt på denne kandidaten. Vinneren av prisen scoret høyt på samtlige av de tre kriteriene som ligger til grunn for prisen:

  • Å tilrettelegge for kvalitet i nettbaserte læringsprosesser
  • Å bruke teknologi på en pedagogisk måte i undervisningen
  • Bidra til å videreutvikle nettbasert og fleksibel undervisning

Årets nettpedagog 2022 deler generøst av egne undervisningsopplegg og idéer til andre og er til stor inspirasjon for fagfeltet. Samlet har prisvinneren rundt 1,5 millioner visninger på Youtube.

Kvalitetsutvalget la særlig vekt på vinnerens arbeid med å tilgjengeliggjøre læringsinnhold for alle, gjennom universell utforming og med vekt på studentaktive løsninger. Prisvinneren brenner for at alle skal ha mulighet til utdanning og bruker teknologi aktivt for å skape inkluderende løsninger. Gjennom egne erfaringer som dyslektiker har vinneren selv designet mange av de teknologiske løsninger for å kunne fungere som både student og lærer.

Magnus er trolig kjent for mange kjent for sitt arbeid med MOOCs, og vinneren har gjennom de siste årene jobbet aktivt med å bygge et solid fagmiljø for IKT og læring på sin utdannings­institusjon.

Og vinneren er: Magnus Nohr! Magnus er ansatt ved Høgskolen i Østfold, hvor han er førstelektor på Institutt for pedagogikk, IKT og læring. Der har han faglig ansvar for studieprogrammet IKT for lærere og MOOC’ene Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi og Pedagogisk bruk av IKT.

Fra juryens begrunnelse:

“Kvalitetsutvalget mener årets prisvinner utmerker seg for sitt arbeid med å tilgjengeliggjøre læringshold for alle gjennom aktiv bruk av teknologi for inkluderende løsninger. Hans generøse deling av egne idéer og ressurser har stor betydning for fagfeltet.»

 

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!