Program torsdag FuNKon22 - Fleksibel utdanning Norge

Panel: Hvordan sikre kvalitet i desentralisert og fleksibel utdanning?

Introduksjon ved Mette Villand, leder i FuNs kvalitetsutvalg

Panelsamtale: Ledes av Jørund Jørgensen, seniorrådgiver, avdeling for innovasjon i utdanning, HK-dir

I panelet: Margareta Holtensdotter Lützhöft, Høgskulen Vestlandet, Anne Kjersti Myhrene Steffenak, Høgskolen i Innlandet og Mette Villand, leder i FuNs kvalitetsutvalg.

Korte kurs med lang effekt og bruk av korte moduler som gir studiepoeng

David Sagen, Handelshøyskolen BI

Bli kjent med NDLAs tilbud og ta det i bruk i nettundervisning

Margreta Tveisme, ped. leder, NDLA

Margreta viser oss de ulike typene innhold NDLA har, og hvordan en kan samle favorittinnhold fra NDLA slik at det lett finnes igjen.

WORKSHOP: Kan skolen bli mer fleksibel – en podcast?

Christian Lomsdalen, UiB

Demonstrasjon av hvordan man lager podcast og noen gode råd på veien. Lektor Lomsdalen fra podkasten «Lektor Lomsdalens innfall» intervjuer rektor Lilli Brenne Røv fra Globalskolen og rådgiver Lise Robertsen fra Utdanning Vest (Troms og Finnmark Fylkeskommune).

Gjenbruk av læringsressurser – utfordringer og muligheter

Ingebjørg E. Nondal, moderator for NDLAs nye samarbeids- og delingsarena

Gjenbruk av læringsressurser er lurt, men det kan være vanskelig å få oversikt over hvordan man kan dele rett. NDLA jobber med å utvikle en delingsarena for lærere, og har undersøkt en rekke utfordringer knyttet til deling. Ingebjørg forteller om hvordan man kan gjøre lisensforståelse tilgjengelig for alle, og presenterer en kort oversikt over læringsressurser med åpne lisenser.

Et europeisk pilot-prosjekt med «Digital badges»

Susanne Schmachtenberg, Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet er med i et Erasmus+-prosjekt sammen med partner fra Tyskland og Nederland. Det er totalt tre hovedtemaer i prosjektet :1) Overview report of Digital Education Recognition systems, activities, research and key stakeholders 2) The Educational Marketplace in Reference to Digital Recognition Systems – Stakeholders Perspective Report 3) Conceptual Model and ToolKit for implementation. Det siste innebærer også en pilot i Folkeuniversitetet der vi prøver ut Digital Badges innenfor et avgrenset område. Du kan lese litt mer om prosjektet her: BadgEurope | An Erasmus+ Project . På konferansen vil vi presentere hovedfunnene så langt.

WORKSHOP: Hvordan bruke og lage escape rooms (kodekamre) i opplæring

NB! Varer til kl 11:30
Eivind Sehested Zakariassen, NDLA

Vi ser på eksempler på digitale escape rooms (kodekamre): både et klassisk kodekammer og et mer faglig rettet kodekammer til bruk i historiefaget. Dere vil få tips om hvordan man kan få dette til teknisk med bl.a. 360-fotografering og H5P-verktøyet NDLA Virtual tour (360). Deretter skal dere få prøve dere på å lage et eget kodekammer.

Korte, skreddersydde og virkelighetsforankrede kurs

Michael Erneland, Head of Inovation, Oslo Sporveier

Microcredentials: New phase and face of higher education

John Brennan, Professor emeritus, UK Open University

Microcredentials are short courses, usually delivered online, which are generally focused on preparing the learner for employment. They are being introduced in education systems globally, and massively. Professor Brennan’s presentation will draw on the literature on microcredentials of international bodies such as OECD and UNESCO, as well as a project he has been carrying out for the University of Istanbul on Microcredentials in the UK and Turkey.
Regarding whether microcredentials are a ‘new phase and face of higher education’, we need to recognise that some of them are also being offered outside the boundaries of higher education institutions, drawing on the work of other educational institutions and organisations outside of higher education. And some of them are not new, and have been offered for many years, but under a different name. The presentation will consider the following issues: who is providing microcredentials; who is taking microcredentials, and why; how many credentials can learners accumulate; and how do microcredentials relate to established educational qualifications. The role of national policies and employers will also be addressed.
Microcredentials do raise important questions about the future of higher education. And whether they are a ‘new phase’ and/or a ‘new face’ is going to affect us all. Are microcredentials a ‘new phase’ of higher education, or are they existing ‘alongside’ higher education, or will they ‘replace’ higher education?
Professor Brennan is an Emeritus Professor of Higher education Research at the UK Open University, and he is also a Visiting Professor at the University of Bath and an Honorary Research Fellow at the University of Oxford. A sociologist by background, he has been researching higher education for all of his career, much of it globally, although for this presentation he will draw a lot from recent developments in the UK.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du vil få en epost for bekreftelse av påmeldingen. Husk å sjekke spam!