fbpx

Navigate / search

Innovasjon

Norsk fjernundervisningsmiljø har utviklet en ny dimensjon i undervisningen. Nettstudenter får nå tilbud om å jobbe sammen med læringspartnere. Banebrytende fra fjernundervisningsmiljøet:
Læringspartner –
ny suksessfaktor for læring                                                                           English version 
Tekst: Torhild Slåtto, Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF)
Norsk fjernundervisningsmiljø har utviklet en ny dimensjon i undervisningen. Nettstudenter får nå tilbud om å jobbe sammen med læringspartnere. Det er NKI som har utviklet tilbudet, og allerede etter kort tid har de fått fornøyde studenter. I enkelte fag har dette vært til enorm hjelp både fagmessig, og med tanke på progresjon, sier en av de første nettstudentene som prøvde tilbudet.
En læringspartner er en annen fjernstudent, gjerne i samme geografiske område. Læringspartnere kan en kommunisere med på nettet og på telefon, eller møte fysisk, om en ønsker. Uten ekstra kostnad får studentene ved NKI Fjernundervisning nå anledning til å søke etter en læringspartner blant sine 7000 medstudenter på nettet.
En lærer mye fortere om en samarbeider, påpeker en av studentene i evalueringen av det nye læringspartnertilbudet. Det ble lansert i midten av mars, og den første evalueringen er entydig positiv. Studentene sier at de ønsker en læringspartner for å ha noen å diskutere konkrete fagspørsmål med, diskutere spørsmålsstillinger og innsendingsoppgaver. Flere nevner det positive ved at ferskinger kan lære av de mer erfarne, og de viderekomne kan lære av å forklare for andre. En gjensidig pluss-situasjon.
     Elin Ulven Refsdal
Øker motivasjonen
– Jeg hadde hatt pause i studiene og trengte hjelp til å få opp motivasjonen og komme i gang igjen. Da leste jeg om læringspartner-tilbudet, og fant ut at det var akkurat hva jeg trengte. Jeg inviterte tre læringspartnere i mitt område og fikk napp på to, forteller student ved Regnskapsskolen, Elin Ulven Refsdal (35) i Trondheim. De tre har allerede hatt mye kontakt på e-post og SMS, og de har også møttes. Samarbeidet fungerer som en sterk motivasjonsfaktor, og selv om utgangspunktet var litt forskjellig, ligger nå alle tre likt.
– Læringspartnerskapet virker nesten som en konkurranse om å vise progresjon. Det er veldig nyttig å drøfte oppgavetekster og vanskelige ord og uttrykk med andre. Før kunne jeg bli sittende lenge uten å komme videre. Læringspartnere fungerer mye bedre enn forum på nettet. Vi er bare tre, og vi holder på med det samme. I et forum er det mange personer og mange tema, og alt er ikke like matnyttig for meg, sier Elin Ulven Refsdal, som er selvstendig næringsdrivende. Hun har valgt fjernundervisning fordi det passer inn i hennes hverdag og arbeidsdag. Regnskapskompetansen skal brukes til å få enda et bein å stå på i virksomheten. Dessuten vil hun gjerne føre eget regnskap.
Læringsfellesskap
For å bygge opp et størst mulig læringsfellesskap, tilbyr NKI Fjernundervisning alle studentene å legge inn en personlig presentasjon. Det er opp til den enkelte om en ønsker å krysse av for at presentasjonen skal være åpen for andre studenter, eller eventuelt for en begrenset gruppe. For de som gir grønt lys for å bli læringspartner, legger NKI til postnummeret for å vise i hvilket geografisk område studenten befinner seg. Videre legges det inn en liten, viktig knapp, hvor det står ”Invitér”. En student kan da invitere en medstudent til å bli læringspartner ved å trykke på invitér-knappen. Den som blir invitert, kan svare ja eller nei takk.
Verdien av læringsfellesskapet øker etter hvert som flere legger inn sine personlige presentasjoner og gir medstudentene tilgang til dem. Det er allerede en stor andel av studentene som åpner for at andre skal se presentasjonen, og som ønsker seg læringspartnere.
En klassekompis…
De studentene som har prøvd, er fulle av lovord om læringspartner-tilbudet. ”Jeg har en å spørre om hjelp og diskutere med, en klassekompis rett og slett”, sier en av studentene i evalueringen. Det koster ingenting å være med i ordningen.
 Morten Flate Paulsen
Norsk oppfinnelse
Utviklingsleder for Nettskolen ved NKI Fjernundervisning, professor Morten Flate Paulsen, har gått i bresjen for å utvikle læringspartner-tjenesten ved NKI.
– Er dette en norsk oppfinnelse? Eller har dere hentet ideen fra andre land?
– Vi har ikke sett noe liknende andre steder, sier Morten Paulsen, han har holdt foredrag om Nettskolens nye tjeneste i mange land det siste året. Han forteller om mange positive tilbakemeldinger på dette. – Ingen jeg har snakket med kan vise til noe liknende, forteller han.
Å utvikle en slik tjeneste som læringspartner-tilbudet koster ressurser og oppfølging – og ikke minst grundig tilrettelegging.
– Hvorfor satser NKI ressurser på læringspartnerskap, uten å ta betalt for denne servicen?
– Vi ønsker å gi våre studenter et best mulig tilbud. Denne tjenesten har vi utviklet fordi spørreundersøkelsene våre viser at relativt mange nettstudenter ønsker nærmere kontakt med andre studenter. Vi regner med at denne tjenesten vil gi enda mer fornøyde studenter, og på sikt bidra til at vi rekrutterer flere studenter.
– Ingen betenkeligheter med en slik «koblingsvirksomhet»?
– Vi har tatt denne problemstillingen alvorlig. For det første er det studentene selv som legger inn informasjonen. For det andre tar de aktivt stilling til hvilke grupperinger som skal få lov til å se presentasjonen. For det tredje må de selv angi om de ønsker seg en læringspartner. Jeg bør vel også legge til at tjenesten bare er tilgjengelig for våre nettstudenter – det betyr at de må ha et passord til Nettskolen for å få tilgang til tjenesten, sier Morten Flate Paulsen, som er en ekte pioner i nettbasert undervisning. Etter en forsiktig start i 1987 har Nettskolen økt kraftig de siste fire årene. I første kvartal 2006 ble det solgt over 4500 nettkurs, og det er en vekst på 26 prosent fra 2005.
   ———————————————-
 Trude Nordbø
Stod fast – fikk hjelp av læringspartner
Læringspartnerne er blitt en ressurs for Trude Nordbø. Hun studerer økonomi og ledelse, og er akkurat ferdig med alle eksamener i dette studiet. I løpet av sommeren begynner hun på bedriftsøkonomi, med eksamener ved juletider.

– Jeg stod fast i kostnads- og inntektsanalyse, og søkte på sidene til Nettskolen. Der leste jeg om læringspartnere, og fikk opp aktuelle personer. Jeg søkte på en som var kommet like langt som meg i studiet og en som var kommet noe lenger. Vi diskuterer mye på MSN på nettet og ellers på e-post. Trude Nordbø trives godt som fjernstudent og liker å studere alene, men læringspartnere har gitt en ny dimensjon i studiene.
I enkelte fag har dette vært til enorm hjelp både fagmessig, og med tanke på progresjon.
Hun er så begeistret for dette at hun anbefaler en utvidelse av tilbudet.
– Jeg synes det bør være anledning til å stille som læringspartnere også etter at en er ferdig med faget. Det er morsomt å hjelpe andre, og det er en fin mulighet til å vedlikeholde kunnskapen, sier hun.
Godt å være nettstudent
Den siste store studentundersøkelsen ved NKI Fjernundervisning i begynnelsen av året viste en svært høy grad av tilfredshet. 82 prosent av studentene var svært fornøyd eller fornøyd med å være nettstudent. Bare to prosent var misfornøyd. Liknende undersøkelse ved andre skoler, for eksempel NKS, viser også stor grad av tilfredshet med fjernundervisningstilbudene.
Læringsfilosofi for NKI (www.nki.no) har formulert en læringsfilosofi for nettstudenter, hvor ”læringsfellesskap” er et sentralt ord: ” NKI Fjernundervisning skal legge forholdene til rette for at studentene kan nå sine læringsmål gjennom optimal individuell fleksibilitet i et læringsfellesskap der studentene skal være en ressurs for hverandre uten å være avhengige av hverandre.”

For mer informasjon:
Utviklingsleder Morten Flate Paulsen, NKI  tlf 67 58 88 00
Rektor ved NKI, Svein Qvist-Eriksen tlf 67 58 88 00
Nettskoleavisens temanummer om læringspartnere:
http://www.nettskolen.com/pub/artikkel.xsql?artid=1036
Rapport fra den første spørreundersøkelsen blant studenter som har en eller flere læringspartnere: http://www.nettskolen.com/forskning/ClipEvaluering.pdf
Demonstrasjon av læringspartner-tjenesten: http://www.nettskolen.com/forskning/ClipEvaluering.pdf