fbpx

Navigate / search

Vox: Kompetansekravene øker

 92 prosent av lederne i norske virksomheter sier at kravene til ansattes kompetanse har økt i løpet av de siste to årene. Dette kommer fram i en undersøkelse av kompetansekrav på arbeidsplassen som Vox har gjort.  Lederne i offentlig sektor sier at kravene har økt på de fleste fagområder. Vox-barometeret 2008
Vox skriver:
En undersøkelse av endring i kompetansekrav, opplæring og hindringer for opplæring på arbeidsplassen fra virksomhetsledernes synspunkt.

92 prosent av virksomhetslederne opplever at kravene til de ansattes kompetanse har økt på ett eller flere områder i løpet av de siste to årene.

Dette gjelder spesielt innenfor grunnleggende data, bruk av ny teknologi og faglig oppdatering.

Lederne i offentlig sektor opplever i større grad enn de i privat sektor at kompetansekravene har økt på de fleste fagområder. 
 
Omfanget av opplæringen øker jevnt med kravene, men bare til et visst punkt. Når kompetansekravene blir for høye, så stagnerer opplæringen i grunnleggende lesing, skriving og regning.

Dette kan i noen tilfeller bety nye ansettelser, bruk av ekstern kompetanse eller omrokkeringer på arbeidsplassen.
 
Les mer i Vox-barometeret virksomheter 2008 (pdf-fil, 2 MB)