fbpx

Navigate / search

Vil bruke lokal kompetanse for å ta i bruk nettstudier i undervisningen

Under et skolemøte for å diskutere private skoler i regi av Virke, på Westerdals i Oslo onsdag, sa statssekretær Birgitte Jordal i sitt innlegg at de nye nettmulighetene innenfor utdanning var ingen forberedt på, og at det pr i dag ikke var mulig å få integrert dette i den offentlige skolen.  Løsningen ble å «rulle ut» pilot-prosjekter laget av folk med kunnskap for å integrere dette i undervisningen på sikt.

Studenter med spesielle behov og studenter som har falt ut av ordinær undervisning er også en målgruppe for nettstudier. -Alle sier at dette er mulig å få til, men per i dag er det ingen som har et reelt tilbud for disse gruppene, konkluderte statssekretæren.