fbpx

Navigate / search

Vellykkede virtuelle seminar

NordFlex-prosjektet har gjennomført 3 nye virtuelle seminar om kvalitet i læring på nett. Det meldes om bra deltakelse, interessante innledninger og gode diskusjoner. Svend Andreas Horgen, HiST AITel, var en av innlederne.

Inom ramen för NordFlex-projektet har de nordiska systerorganisationerna SVERD, NFF och FADE tillsammans med Monnet Gruppen i Danmark och Iceland Telecom Simin arbetat med sina uppskattade virtuella seminarier. Seminarierna har rör många intressanta områden inom ramen för kvalitet i lärande på nätet. Nu låter NordFlex sin sista virtuella seminarieserie bli en förövning inför den stora samnordiska konferensen om lärande i arbetslivet som äger rum i Köpenhamn i maj.
De virtuella seminarierna äger denna omgång rum varje dag under tre dagar kl 15 00 med start den 5 mars. Varje seminarium pågår en timme och har ett specifikt tema:
5 mars – Kvalitet och lärande i arbetslivet
6 mars – Lärobjekt och bidrag från kursdeltagare t ex genom wikis
7 mars – Portfolios och periodsammanfattningar
 
Som vanligt är syftet med seminariet att skapa diskussion och medverkan från deltagarna i efterföljande bearbetning på vår Moodle-plats.
 
Målsättningen är att denna gång pröva ett nytt konferensverktyg. Mer information om detta kommer. Gå gärna in på vår hemsida www.nordflex.net  för ytterligare fakta lite längre in i januari.