Redaksjonsrådet for Synkron - Fleksibel utdanning Norge

Oddgeir Tveiten, UiA
Eva Høifødt, HK-dir
June Breivik, Utdanningsforbundet
Susanne Koch, Lovisenberg Diakonale Høgskole
Ebba Køber, FuN

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her