fbpx

Navigate / search

Stor søknadmengde til Norgesuniversitetet om prosjektmidler

Da søknadsfristen til prekvalifiseringen gikk ut 15. mai, var 141 søknader om støtte til prosjekter i fleksibel høyere utdanning kommet inn. Antallet er rekordhøyt.

Nye føringer i år
Norgesuniversitetet lyser hvert år ut midler til prosjekter innenfor:

  • Utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksible studietilbud i høyere utdanning.
  • Utdanningssamarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv gjennom bruk av læringsteknologi.

Føringene i år var noe annerledes enn før. Tidligere har det vært en forutsetning at prosjektene skal utvikle fleksible studietilbud for høyere utdanning direkte, eventuelt i samarbeid med spesifikke aktører i arbeidslivet. Fra i år er det også mulig å få støtte til blant annet:

  • Utvikling og bruk av nye læringsteknologier og digitale læringsressurser for studietilbud i høyere utdanning generelt.
  • Forprosjekt, pilot og innovasjonsprosjekt der målet er å prøve ut en læringsteknologi, organisasjonsform eller samarbeidsform, som for eksempel utvikling av MOOC.
  • Tiltak for heving av digital kompetanse hos studenter og ansatte ved institusjonene.

Les mer om føringene for prosjektmidler fra Norgesuniversitetet

Endelig søknadsrunde
Søknadsprosessen foregår i to omganger. I prekvalifiseringen ser Norgesuniversitetet på de gode ideene. Deretter inviteres de antatt støtteverdige prosjektene til å levere en utdypende søknad med søknadsfrist 1. november.

– Det er svært gledelig at vi har mottatt så mange søknader til prekvalifiseringen. Vi ser frem til å gå gjennom og vurdere alle de innkomne søknadene, sier Eva Gjerdrum, direktør på Norgesuniversitetet.