fbpx

Navigate / search

Årets nettpedagog

Formålet med prisen er å synliggjøre og fremheve kvalitet i nettundervisning

Frist for å foreslå kandidater er 11. oktober, nominering skjer ultimo oktober, og tildeling skjer på FuNKon (Nasjonal konferanse om fleksibel utdanning) i november.

Kriterier

Vi oppfordrer til å nominere nettpedagoger som fyller ett eller flere av følgende kriterier:

-Tilrettelegger for kvalitet i nettbaserte læringsprosesser

-Bruker teknologi på en pedagogisk måte i undervisningen

-Bidrar til videreutvikling av nettbasert undervisning

En nettpedagog kan være en som underviser og/eller utvikler og/eller tilrettelegger for undervisning på nett.

Prosedyre

Prisen lyses ut på FuNs nettsider og sendes på epost til kontaktpersonene hos FuNs medlemmer før sommerferien, med påminnelse i slutten av august. I tillegg gjøres den kjent via FuNs digitale kanaler som nyhetsbrev, facebook og twitter.

Nominer din kandidat med dette skjemaet
Ved eventuelle problemer med nominasjonen kan du ta direkte kontakt med kvalitetsutvalgets sekretær på olstad@fleksibelutdanning.no

FuNs kvalitetsutvalg vurderer nominasjonene og kårer en vinner som kunngjøres på FuNKon i november.

Om prisen:

FuN har siden 2008 delt ut pris til «Årets nettlærer» og «Årets nettstudent» som en anerkjennelse til nettlærere og nettstudenter som på en særskilt måte har fremhevet seg.

I 2017 utgikk studentprisen, og i 2018 skiftet «Årets nettlærer» navn til «Årets nettpedagog» med reviderte kriterier.

Prisen deles ut på FuNKon eller tilsvarende arrangement i november hvert år.

Prisen består av støtte til et utdanningsformål til en verdi av kr 10.000 etter avtale samt deltageravgiften på FuNKon19

Tidligere vinnere:

 • 2018 Egil Hartberg og Vegard Meland fra Høgskolen i Innlandet, SELL
 • 2017 Marius Vøllestad, Nettskolen Vestfold
 • 2016 Petter Andreas Kongsgården, Høgskolen i Sørøst-Norge
 • 2015 Karijanne Lund Methi, Akademiet Nettstudier og Peer Sverre Andersen, Høgskolen i Telemark
 • 2014 Arne Heimestøl, Globalskolen
 • 2013 Per Martin Skogsholm, NKI Nettstudier
 • 2012 Hanne Maria Bingen, Diakonhjemmet høgskole
 • 2011 Bente Rui, Globalskolen
 • 2010 Mathis Persen Bongo, Samisk Høgskole
 • 2009 Peter Cleaverly, BI Handelshøyskolen
 • 2008 Hallgeir Brumoen, Høgskolen i Lillehammer