fbpx

Navigate / search

Årets nettpedagog

Formålet med prisen er å synliggjøre og fremheve kvalitet i nettundervisning

Frist for å foreslå kandidater er 12. oktober, nominering skjer ultimo oktober, og tildeling skjer på FuNKon (Nasjonal konferanse om fleksibel utdanning) i november.

Kriterier

Vi oppfordrer til å nominere nettpedagoger som fyller ett eller flere av følgende kriterier:

-Tilrettelegger for kvalitet i nettbaserte læringsprosesser

-Bruker teknologi på en pedagogisk måte i undervisningen

-Bidrar til videreutvikling av nettbasert undervisning

En nettpedagog kan være en som underviser og/eller utvikler og/eller tilrettelegger for undervisning på nett.

Prosedyre

Prisen lyses ut på FuNs nettsider og sendes på epost til kontaktpersonene hos FuNs medlemmer før sommerferien, med påminnelse i slutten av august. I tillegg gjøres den kjent via FuNs digitale kanaler som nyhetsbrev, facebook og twitter.

Skjema for nominasjon publiseres her i april.

Ved eventuelle problemer med nominasjonen kan du ta direkte kontakt med kvalitetsutvalgets sekretær på olstad@fleksibelutdanning.no

FuNs kvalitetsutvalg vurderer nominasjonene og kårer en vinner som kunngjøres på FuNKon i november.

Om prisen:

FuN har siden 2008 delt ut pris til «Årets nettlærer» og «Årets nettstudent» som en anerkjennelse til nettlærere og nettstudenter som på en særskilt måte har fremhevet seg.

I 2017 utgikk studentprisen, og i 2018 skiftet «Årets nettlærer» navn til «Årets nettpedagog» med reviderte kriterier.

Prisen deles ut på FuNKon eller tilsvarende arrangement i november hvert år.

Prisen består av støtte til et utdanningsformål til en verdi av kr 10.000 etter avtale samt deltageravgiften på FuNKon19

Tidligere vinnere:

 • 2019, Halvdan Haugsbakken, NTNU
 • 2018 Egil Hartberg og Vegard Meland, Høgskolen i Innlandet, SELL
 • 2017 Marius Vøllestad, Nettskolen Vestfold
 • 2016 Petter Andreas Kongsgården, Høgskolen i Sørøst-Norge
 • 2015 Karijanne Lund Methi, Akademiet Nettstudier og Peer Sverre Andersen, Høgskolen i Telemark
 • 2014 Arne Heimestøl, Globalskolen
 • 2013 Per Martin Skogsholm, NKI Nettstudier
 • 2012 Hanne Maria Bingen, Diakonhjemmet høgskole
 • 2011 Bente Rui, Globalskolen
 • 2010 Mathis Persen Bongo, Samisk Høgskole
 • 2009 Peter Cleaverly, BI Handelshøyskolen
 • 2008 Hallgeir Brumoen, Høgskolen i Lillehammer