fbpx

Navigate / search

rets Nettpriser!

     Hvert år ønsker NFF å hedre noen som har utmerket seg innen nettlæring, som student og lærer. Prisen «Årets Nettlærer» og «Årets Nettstudent» ble delt ut på NFF-Konferansen. Utmerkelsene for 2008 gikk til Victoria Hvidsten, student på NKS-nettstudier og Hallgeir Brumoen, nettlærer på Høgskolen i Lillehammer. Disse har utmerket seg med svært gode resultater og stor innsats! Vi gratulerer nok en gang! Victoria Hvidsten
Victoria Hvidsten vil i januar 2009 ha fullført store deler av bachelorgraden på nett, med svært gode resultater. Hun startet sine første kurs hos NKS høsten 2006, så hun har jo også fullført studiene tilsvarende full tid. I tillegg driver hun eget firma. Se denne presentasjonen på NKS nettsider:
http://www.nks.no/Studietilbud/Salg-og-markedsforing/Victoria-D-Hvidsten/
Victoria har imponert både veiledere og NKS-ansatte med pågangsmot, iherdighet og gode resultater. Som en påskjønnelse for innsatsen har skolens ledelse valgt å gi Victoria en rabatt på 5000kr på studieavgiften!
Gratulerer fra alle oss i NFF Victoria!

Hallgeir Brumoen

Hallgeir Brumoen er førstelektor ved Høgskolen i Lillehammer, og har over mange år arbeidet med avhengighet både som kliniker og i undervisningssammenheng. Med sitt enorme engasjement, kreativitet, åpenhet, pedagogiske sans, utadvendthet  og ureddhet mener vi han må være en verdig vinner av denne prisen!  Hallgeir er meget pliktoppfyllende og er rask til å svare studentenes henvendelser både gjennom spørsmål i diskusjonsforum og på e-post. Han er flink til å utnytte nettets og portalens muligheter samt legge dette til rette for studentene.

Hanne Kilen Stuen ved Østnorsk kompetansesenter   sier:

«Studentene er kjempefornøyd med Hallgeir. Han gir faglig tilbakemeldinger på nett over søndagskaffen… Han er faglig nysgjerrig, bruker nettet aktiv med ukentlig nyhetsstoff, linker opp viktig stoff rundt ulike temaer. Han bruker filmmediet aktivt og tør å by på seg sjøl gjennom videomeldinger. Er svært engasjert og aktiv når nye filmer og andre virkemidler skal lages og legges på nettet. En absolutt verdig vinner!»
Hallgeir Brumoen som har vært nettlærer på studiet SPILLAVHENGIGHET, et nasjonalt nettstudie som Senter for Livslang læring ved Høgskolen i Lillehammer har  utviklet på oppdrag fra Østnorsk kompetansesenter og  Helsedirektoratet. Studiet er et nettbasertkurs med to fysiske samlinger à 2 dager. Studiet går nå for 5. gang med studenter fra helse- og sosialsektoren og skolesektoren.

Se på Hallgeirs egne erfaringer:  http://video.hil.no/sell/Hallgeirserfaringer.wmv
Gratulerer fra alle oss i NFF Hallgeir!