fbpx

Navigate / search

Program FuNKon19

Utdanning møter arbeidsliv – sammen tetter vi kompetansegapet med fleksible løsninger
Meld deg på konferansen her

Konferanseprogram onsdag

 

1130 Registrering åpner
1200 Stående lunsj
1230 Konferansen åpner
«Et kunnskapsrikt velkommen»
Hans Petter Blokkum, direktør i Kongsberggruppen og Kristian Bogen, prorektor ved Universitetet i Sørøst-Norge
«Intraprenørskap -hvordan få frem de gode ideene hos dine medarbeidere»
Yngvar Ugland, divisjonsdirektør DNB NewTechLab
Parallellsesjoner:
1425 Spor 1:
Digital ledelse og Business analytics (et case)»
Vegard Herlyng, daglig leder Høgskolesenteret i Kongsvinger
Nettskolen Finnmark: Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet
Ole Håvard Olsen, studierektor Veksling LOSA
Spor 2:
«Verdensveven fyller 30 år. Hvorfor vet vi så lite om hva som virker og ikke virker i nettundervisning?»
Gunnar Grepperud, professor UiT,  Mette Villand, leder SELL, Høgskolen i Innlandet
Ekstraspor: Mulighet for mindre grupper å besøke ID-labben
1550 Årets nettpedagog
«Lærekraftig utvikling»; hvordan vil regjeringen følge opp?
Tom Erlend Skaug, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
1630 Livslang læringsfloke eller lærekraftig utvikling?
Paneldebatt med utdanningssektor, arbeidsliv og myndigheter

Debattleder: Ola Magnussen Rydje
1730 Avslutter på Krona
1815 Velkomstdrink og konferansemiddag på Bergverksmuseets Smeltehytta

Konferanseprogram torsdag

 

0830 Morgenkaffe
0900 «Etter- og videreutdanning i Digital transformasjon og ledelse: Hvorfor og hvordan?»
Annita Fjuk, Digital Norway
Parallellsesjoner
0935 Spor 1:
«Suksess med etter- og videreutdanning gjennom arbeidsintegrert læring og samarbeid over landegrensene»
Per Hegli, Addisco og Monika Hattinger, Högskolan Väst
«Hvordan påvirker klyngesamarbeidet mellom fagskole, universitet og industrien kvaliteten i fagskoleutdanningen?»
Gerhard Y. Amundsen, NOKUT
«Kompletterende utdanning for sykepleiere»
Irene Lona, OsloMet
spor 2:
Er digitale kursbevis fremtidens vitnemål?
Morten Flate Paulsen, fungerende generalsekretær
«Hvilke muligheter kan en felles lærings- og delingsarena gi?»
Arne Mathias Lia, seniorrådgiver Telemark Kompetanse
1125 Spor 1:
«Ja, vi ønsker en endring i undervisningspraksis -hvordan?»
Kjetil Idås, utviklingsleder Akademiet-Heltberggruppen
spor 2:
«Klimavennlig kompetanse levert på døra»
Bjørnar Andreassen, prosjektleder Studiesenteret RKK VefsnEkstraspor: Mulighet for mindre grupper å besøke ID-labben
1200 «Ubevisst diskriminering -myter og løsninger»
Marie Louise Sunde, kirurg, grunder og #HunSpanderer-aksjonist
1250 Lunsj i hånden

Flere titler kommer, endringer kan forekomme pga sykdom etc

 

Tilbake til konferansesiden med lenker til praktisk informasjon og påmelding

 

 

Beskrivelse av programpostene

(Oppdateres løpende)

 

 

Et kunnskapsrikt velkommen

HR-direktør i Kongsberg-gruppen Hans Petter Blokkum og prorektor ved Universitetet i Sørøst-Norge Kristian Bogen ønsker velkommen til Kongsberg og lar oss få vite hvordan prosjektet «Kongsbergskolen» bidrar til å bekjempe frafall og fremme livslang læring. Kongsbergskolen er slett ingen fysisk skole, men et samarbeid mellom lokalt næringsliv, myndigheter og utdanningssektoren fra barnehage til universitet. Kongsbergskolen er et støtteverk som lar ildsjelene brenne uten å brenne ut.

 

Presentasjonen finnes her: Blokkum og Bogen FuNKon19

 

Tilbake til programmet

 

Intraprenørskap -hvordan få frem de gode ideene hos dine medarbeidere

For førstehåndserfaringer med disrupsjon, rask omstilling og digitalisering er det ikke dumt å gå til bankene. DNB har i løpet av de siste 5-6 årene snudd fra krise til vekst, blant annet ved å gjøre noen radikale endringer. Yngvar Ugland, divisjonsdirektør i DNB NewTechLab har som sin daglige jobb å få idéene ut av folks hoder og omsette dem til nytte for DNB. I dette foredraget får vi noen generelle verktøy for innovasjon, læring og ledelse. Egne innovasjonshubber er urealistisk for mange virksomheter, men intraprenørskap er ikke avhengig av størrelse, mener Ugland.

 

 

 

 

Tilbake til programmet

 

 

Vegard Herlyng
Vegard Herlyng

Digital Ledelse og Business Analytics

Utviklingen av en masterspesialisering som raskt svar på næringslivets behov – et case

Dette er historien om hvordan Høgskolesenteret i Kongsvinger og næringslivet, i samarbeid med politikere og Høgskolen i Innlandet, på rekordtid fikk opp masterspesialiseringen Digital Ledelse og Business Analytics. Caset presenteres av Vegard Herlyng, daglig leder ved Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Herlyng er adjunkt med opprykk og siviløkonom med spesialisering i markedsføringsledelse. Han har jobbet som lærer og daglig leder, men også som journalist, webredaktør og medieansvarlig for Kongsvinget Toppfotball.

 

 

Tilbake til programmet

 

 

Ole Håvard Olsen<br />Foto: Elisabeth Hansen
Ole Håvard Olsen
Foto: Elisabeth Hansen

Nettskolen Finnmark: Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet

Ole Håvard Olsen deler erfaring med fleksibel undervisning i videregående opplæring. Hvordan utdanne fagarbeidere uten å sende dem vekk fra hjemstedet. Hvordan følge opp og kvalitetssikre praksis i desentralisert yrkesopplæring? LOSA-prosjektet har gitt erfaring og forskningsresultater som kan være nyttig for annen fag- og profesjonsutdanning.

Ole Håvard Olsen er utdannet historiker og skoleleder. Ole Håvard arbeider i dag som studierektor ved Veksling LOSA og har lang erfaring med bruk av fleksibel utdanning i videregående skole og i et «desentralisert perspektiv».

 

 

 

Presentasjonen finnes her: Ole H Olsen FuNKon19

 

 

Tilbake til programmet

 

 

Mette Villand
Mette Villand

Verdensveven fyller 30 år -hvorfor vet vi fortsatt så lite om hva som virker i nettbasert undervisning?

Professor Gunnar Grepperud fra Universitetet i Tromsø gir oss en innføring i utfordringene med å forske på undervisningsmetoder. Hvilke muligheter og begrensninger ligger i henholdsvis kvalitativ og kvantitativ forskning? Hva slags kunnskap har vi og hvor sikker er den? Etter innlegget har vi tid til samtale med spørsmål, diskusjon og erfaringsdeling. Mette Villand , leder av Senter for Livslang Læring ved Høgskolen i Innlandet samt FuNs kvalitetsutvalg, loser oss gjennom samtalen.

 

Presentasjonen finnes her: Gunnar Grepperud FuNKon19

 

Tilbake til programmet

 

 

Fjorårets vinnere: Egil Hartberg og Vegard Meland. Gerhard Amundsen (i midten) delte ut prisen på vegene av kvalitetsutvalget. Foto: Ebba Køber
Fjorårets vinnere: Egil Hartberg og Vegard Meland. Gerhard Amundsen (i midten) delte ut prisen på vegene av kvalitetsutvalget. Foto: Ebba Køber

Årets nettpedagog

Årets nettpedagog er en videreføring av Årets nettlærer, og prisen deles årlig ut til en pedagog som utmerker seg innen feltet nettbasert undervisning.

-tilrettelegger for kvalitet i nettbaserte læringsprosesser
-bruker teknologi på en pedagogisk måte i undervisningen
-bidrar til videreutvikling av nettbasert undervisning.

Det er Fleksibel utdanning Norges kvalitetsutvalg som står for utlysning og kåring, og vi feirer vinneren sammen.

 

 

Presentasjonen av foredraget til Årets nettpedagog finnes her: Halvdan Haugsbakken FuNKon19

 

Tilbake til programmet

 

 

Nou 2019:12 Lærekraftig utvikling
Nou 2019:12 Lærekraftig utvikling

Lærekraftig utvikling; hvordan vil regjeringen følge opp?

Tom Erlend Skaug, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, deler noen av regjeringens planer i kjølvannet av NOU 2019:12 «Lærekraftig utvikling».

 

 

 

 

 

 

Tilbake til programmet

 

 

 

Paneldebatt : Livslang læringsfloke eller lærekraftig utvikling?

Det er et paradoks at andelen som tar etter- og videreutdanning går ned, samtidig som mange bedrifter rapporterer at de ikke får tak i den kompetansen de trenger. Hvordan vi rigger et utdannings- og opplæringstilbud som er både kvalitetssikret, arbeidslivsrelevant og tilpasset den enkeltes behov? Hvordan kan vi motivere den enkelte til å utvikle sine egen kompetanse, og hvordan kan arbeidsgiverne legge bedre til rette for livslang læring? Er de største flaskehalsene mangel på tid eller penger, eller er dagens studietilbud rett og slett ikke fleksibelt nok?

Til å diskutere disse og andre spørsmål har vi samlet:
Tom Erlend Skaug, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
Morten Nygård Bakke, fagsjef i NHO Viken Oslo
Benedikte Sterner, spesialrådgiver i LO
Nils Kristian Bogen, prorektor ved Universitetet i Sørøst-Norge
Eirk Hågensen, rektor ved Fagskolen Tinius Olsen
Torunn Gjelsvik, direktør i Fleksibel utdanning Norge

Debatten ledes av Dagbladet-kommentator Ola Magnussen Rydje.

 

 

Tilbake til programmet

 

 

Foto: Arild Brun Kjeldaas<br />www.arildbrun.no
Foto: Arild Brun Kjeldaas
www.arildbrun.no

Konferansemiddagen

Inkludert i konferanseprisen er middag på onsdag. Velkomstdrink serveres kl 1815, og middag ca 1900. Næring for sjelen vil vi også by på.

Lokalet er i stemningsfulle Smeltehytta på Kongsbergs Bergverksmuseum, en kort spasertur fra Krona.

 

 

 

 

Tilbake til programmet

 

 

 

Annita Fjuk
Annita Fjuk

Etter- og videreutdanning i Digital transformasjon og ledelse: Hvorfor og hvordan?

Etter og videreutdanning har en lang historie i Norge, men behovet har akselerert i takt med digitalisering og virksomheters fremtidige konkurransekraft og vekst. Ledere mangler kompetanse og erfaring på hvordan de skal sette i gang og gjennomføre digitale transformasjonsprosesser tilpasset egen virksomhet. Derfor tilbyr DigitalNorway og OsloMet studiet «Digital transformasjon og ledelse» som et nettbasert etter- og videreutdanningsprogram på bechelor-novå. Programmet er rettet mot klyngene og SMB-segmentet, og er tilrettelagt slik at ledere kan anvende læringen direkte i egen virksomhets endringsprosesser.

Kompetanse Norge finansierer prosjektet og som er en del av regjeringens kompetansereform «Lære hele livet».

Annita Fjuk, head of partnership between academia and business ved DigitalNorway presenterer prosjektet.

 

 

Tilbake til programmet

 

 

Morten Flate Paulsen
Morten Flate Paulsen

Er digitale kursbevis fremtidens vitnemål?

Alternative Digital Credentials» har vi forsøksvis oversatt til «digitale kurs- og kompetansebevis» på norsk. Men kan vi også oversette praksisen? I den nye rapporten fra the International Council of Open and Distance Education (ICDE), “The Present and Future of Alternative Digital Credentials”, har man funnet at digitale kursbevis og kompetanseattester vil utfordre relevansen av tradisjonelle universitetsvitnemål ved å gi rikere informasjon om arbeidslivsrelevante ferdigheter og kompetanse.

Morten Flate Paulsen er fungerende generalsekretær for ICDE og grunnlegger av nettskolen NooA. Han har mer enn 30 års erfaring fra distribuert og nettbasert undervisning. I tillegg til å presentere nøkkelpoeng fra rapporten vil han dele NooAs erfaringer med digitale kursbevis.

Presentasjonen finnes her: Morten F Paulsen FuNKon19

 

Tilbake til programmet

 

 

Arne Mathias Lia
Arne Mathias Lia

Hvilke muligheter kan en felles lærings- og delingsarena gi?

Temaet blir belyst ved å benytte KS Læring som konkret eksempel, kommunenorges felles delings- og kompetansehevingsarena, med nærmere 260 000 registrerte brukere. Telemark kompetanse bistår KS og kommunenorge med KS læring. På seminaret vil deltakerne få en introduksjon av læringsplattformen KS Læring, samt ulike muligheter og behov den dekker for kommuner og tilbydere/kursleverandører av kompetanse.

Diskusjonen ledes av Arne Mathias Lia fra Telemark kompetanse

 

 

 

 

Presentasjonen finnes her: Arne M Lia FuNKon19

 

Tilbake til programmet

 

 

 

Monika Hättinger og Per Hegli
Monika Hättinger og Per Hegli

Suksess med etter- og videreutdanning gjennom arbeidsintegrert læring og samarbeid over landegrensene

Hvordan Addisco AS og Högskolan Väst i Trollhättan har lykkes med etterutdanning for arbeidstakere. Hør hvordan arbeidsintegrert læring, snudde klasserom og tilrettelagte kursmoduler har blitt en suksesshistorie for arbeidstakere som er medlemmer av Forbundet for Ledelse og Teknikk.

 

Presentasjonen finnes her: Hattinger og Hegli FuNKon19

 

 

Tilbake til programmet

 

Gerhard Y. Amundsen
Gerhard Y. Amundsen

Hvordan påvirker klyngesamarbeidet mellom fagskole, universitet og industrien kvaliteten i fagskoleutdanningen?

Gerhard Y. Amundsen, seniorrådgiver i NOKUT presenterer utvalgte resultater fra Fagskoleundersøkelsen og de oppfølgende intervjuene med lærere, studenter og representanter fra industrien.

Etter presentasjonen inviteres deltagerne til å diskutere hva som kan bidra til studieprogrammer med høy grad av arbeidslivsrelevans.

 

Presentasjonen finnes her: Gerhard Y Amundsen FuNKon19

 

Tilbake til programmet

 

Irene Lona
Irene Lona

Kompletterende utdanning for sykepleiere

Kompetansegapet handler ikke bare om manglende utdanning, men også ubrukt utdanning. Hva skal til for at utdannede sykepleiere fra andre deler av verden skal kunne bidra best mulig i Norge. Og hvordan kan man få til kompletterende utdanning av høy kvalitet tilpasset disse sykepleiernes livssituasjon? OsloMet er en av utdanningsinstitusjonene som ønsker å bidra konstruktivt. Prosjektleder Irene Lona fra DIGIN forteller om noen av utfordringene og deler en plan.

 

Tilbake til programmet

 

 

Kjetil Idås
Kjetil Idås

Ja, vi ønsker en endring i undervisningspraksis – hvordan?

Bruk av teknologi for å tilby undervisning i på nye måter krever endring av undervisningspraksis. Utviklingsleder Kjetil Idås i Akademiet-Heltberg gruppen deler erfaringene de har med å bruke e-læring og hvordan de målstyrer og sikrer at lærere har ønsket kompetanse.

Kjetil Idås har lang erfaring med utvikling av nettbasert undervisning, blant annet fra Den Virtuelle Matematikkskolen og Nettskolen i Vestfold.

 

Presentasjonen finnes her: Kjetil Idås FuNKon19

 

Tilbake til programmet

 

 

Bjørnar Andreassen
Bjørnar Andreassen

Klimavennlig kompetanse levert på døra

Det er ikke bare fleksibilitet og tidssparing som tilsier at flere opplærings- og utdanningstilbud må foregå digitalt. De fleste ser etter hvert behovet for å begrense reising av klimahensyn. Ved Studiesenteret RKK Vefsn, i Mosjøen satser de på «kompetanse levert på døra hjemme». Prosjektleder Bjørnar Andreassen forteller om hvordan studiesenteret har utviklet konseptet «klimavennlig kompetanse», basert på nettverkstenkning og delingsøkonomi for å dekke kompetansebehov både lokalt og regionalt.

 

Presentasjonen finnes her: Bjørnar Andreassen FuNKon19

 

Tilbake til programmet

 

Marie Louise Sunde<br />Foto: Kristoffer Myhre
Marie Louise Sunde
Foto: Kristoffer Myhre

Ubevisst diskriminering – myter og løsninger

Marie Louise Sunde er en populær foredragsholder både i Norge og internasjonalt. Som kirurg kjente hun på det å være kvinne i et mannssterkt miljø og ble ildsjelen bak #HunSpanderer, en kampanje for å få folk til å snakke om likestilling. Kampanjen nådde flere millioner, og har hatt spinoff kampanjer i flere land. På mange måter var dette i seg selv et vellykket stykke voksenopplæring med utgangspunkt i sosiale medier. Hun er engasjert i teknologi for kjønnsbalanse, likestilling og barn og unge, og har nå startet selskapet Equality Check, en slags tripadvisor for mangfold og likestilling for å gjøre arbeidslivet mer gjennomsiktig og likestilt.

På FuNKon19 snakker Marie Louise Sunde om ubevisst diskriminering i både den analoge og den digitale verden og om hvorfor mangfold er lønnsomt. Hun kommer til å bedrive myteknusing og gi oss løsninger på hvordan vi kan oppnå bedre balanse i arbeid og utdanning.

 

Foredraget ble holdt av Kamilla Kristine Fredriksen, og presentasjonen finnes her: Kamilla K Fredriksen FuNKon19

 

Tilbake til programmet

 

 

Industri 4.0
Industri 4.0

Møt robotene på Tinius Olsen

På Krona, der konferansen arrangeres, ligger et av Europas mest avanserte laboratorier for industridesign. Enten du allerede kjenner til industri 4.0 eller bare er nysgjerrig er du velkommen på besøk. Jonny Kurt Pettersen, utviklingsleder ved fagskolen Tinius Olsen, setter gjestene inn i hvordan roboter og mennesker jobber side om side i to parallelle laboratorier: et fysisk og et digitalt.

 

Tilbake til programmet