fbpx

Navigate / search

Råd og utvalg

 

 

REDAKSJONSRÅDET FOR SYNKRON

Loveleen Rihel Brenna, Seema
Oddgeir Tveiten,  UiA
June Breivik,  Kulturtanken
Susanne Koch, Norgesuniversitetet
Ebba Køber, FuN

 

KVALITETSUTVALGET

 

Mette Villand, Høgskolen i Innlandet, leder
Rebecca Nordby Johansen, Høyskolen Kristiania Nettstudier
Kjetil Idås, Nettskolen i Vestfold
Gjermund Eikli, Norsk Nettskole
Gerhard Yngve Amundsen, NOKUT
Line Nilsen, Handelshøyskolen BI
Håkon Aulie Nettum, Norges grønne fagskole -Vea

Kari Olstad er sekretær

 

EKSPERTGRUPPE FOR INNOVASJON

Ekspertgruppe for innovasjon
Ekspertgruppe for innovasjon

Kjetil Idås, Nettskolen Vestfold

Irene Lona, OsloMet

Thor Jørgen Kristiansen, Kommuneforlaget

Stein Erik Skaar, Universitetet i Agder

Atle Hauge, Høgskolen i Innlandet

Olaug Gardener, Handelshøyskolen BI

Kari Olstad, Fleksibel utdanning Norge