fbpx

Navigate / search

Råd og utvalg


REDAKSJONSRÅDET FOR SYNKRON

Oddgeir Tveiten,  UiA

Eva Høifødt, Kompetanse Norge

June Breivik,  Kulturtanken

Susanne Koch, Høgskolen i Østfold

Ebba Køber, FuN


KVALITETSUTVALGET

Mette Villand, Høgskolen i Innlandet; SELL, leder

Rebecca Nordby Johansen, Høyskolen Kristiania Nettstudier

Gerhard Yngve Amundsen, NOKUT

Line Nilsen, Handelshøyskolen BI

Ole Fredrik Stevning, Fagskolen Tinius Olsen

Irene Lona, OsloMet

Katrine Utgård, Kompetanse Norge

Kari Olstad er sekretær


EKSPERTGRUPPE FOR INNOVASJON

Irene Lona, OsloMet

Thor Jørgen Kristiansen, Kommuneforlaget

Stein Erik Skaar, Universitetet i Agder

Atle Hauge, Høgskolen i Innlandet

Olaug Gardener, Høyskolen Kristiania

Kari Olstad, Fleksibel utdanning Norge