fbpx

Navigate / search

Råd og utvalg

 

 

REDAKSJONSRÅDET FOR SYNKRON

Loveleen Rihel Brenna, Seema
Oddgeir Tveiten,  UiA
June Breivik,  Kulturtanken
Susanne Koch, Diku
Ebba Køber, FuN

 

KVALITETSUTVALGET

 

Mette Villand, Høgskolen i Innlandet; SELL, leder

Rebecca Nordby Johansen, Høyskolen Kristiania Nettstudier

Gerhard Yngve Amundsen, NOKUT

Line Nilsen, Handelshøyskolen BI

Ole Fredrik Stevning, Fagskolen Tinius Olsen

Irene Lona, OsloMet

Katrine Utgård, Kompetanse Norge

Kari Olstad er sekretær

 

EKSPERTGRUPPE FOR INNOVASJON

Ekspertgruppe for innovasjon
Ekspertgruppe for innovasjon

Kjetil Idås, Akademiet (t.o.m. des 2019)

Irene Lona, OsloMet

Thor Jørgen Kristiansen, Kommuneforlaget

Stein Erik Skaar, Universitetet i Agder

Atle Hauge, Høgskolen i Innlandet

Olaug Gardener, Handelshøyskolen BI

Kari Olstad, Fleksibel utdanning Norge