Navigate / search

Råd og utvalg

 

 

REDAKSJONSRÅDET FOR SYNKRON

Loveleen Rihel Brenna, Seema
Oddgeir Tveiten,  UiA
June Breivik,  Kulturtanken
Susanne Koch, Norgesuniversitetet
Ebba Køber, FuN

 

KVALITETSUTVALGET

Utvalgets leder Mette Villand Reichelt

Kvalitetsutvalgets medlemmer:

Mette Villand Reichelt, Høgskolen i Innlandet, leder
Rebecca Nordby Johansen, Høyskolen Kristiania Nettstudier
Kjetil Idås, Nettskolen i Vestfold
Gjermund Eikli, Norsk Nettskole
Gerhard Yngve Amundsen, NOKUT
Line Nilsen, Handelshøyskolen BI
Håkon Aulie Nettum, Norges grønne fagskole -Vea

Kari Olstad er sekretær

 

EKSPERTGRUPPE FOR INNOVASJON

Ekspertgruppe for innovasjon
Ekspertgruppe for innovasjon

Kjetil Idås, Nettskolen Vestfold

Irene Lona, OsloMet

Thor Jørgen Kristiansen, Kommuneforlaget

Stein Erik Skaar, Universitetet i Agder

Atle Hauge, Høgskolen i Innlandet

Olaug Gardener, Handelshøyskolen BI

Kari Olstad, Fleksibel utdanning Norge