fbpx

Navigate / search

Om Fleksibel utdanning Norge

Hva er Fleksibel utdanning Norge?
Fleksibel utdanning Norge (FuN) er en medlemsorganisasjon for virksomheter og enkeltpersoner som jobber med digitale og fleksible læringsformer. FuN har et bredt nettverk av fagpersoner som representerer medlemmene.

Kjerneidé
FuN er en troverdig og aktiv pådriver for utvikling, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling innenfor fleksible og digitale læringsformer. FuN tilbyr tjenester som skaper verdi for medlemmene.

Mål og hovedaktiviteter
• FuN skal tilby et bredt tilbud av medlemstjenester, blant annet
– gi konferanserabatter og kurstilbud
– fasilitere nettverk av fagpersoner
– skaffe mentorer og kontakter
– yte hjelp til prosjektutvikling og prosjektmidler
• FuN skal formidle kunnskap om digitale og fleksible læringsformer
– gjennom konferanser, seminarer, webinarer mv.
– gjennom etablering av nettverksgrupper
– ved å gi medlemmene mulighet til å presentere prosjekter, nyvinninger og
erfaringer
– gjennom nordiske og internasjonale organisasjoner og nettverk
– gjennom medlemsbladet Synkron, sosiale medier mv.
• FuN skal representere medlemmenes interesser i aktuelle politiske prosesser
– gjennom deltaking i høringer
– gjennom støtte til enkeltmedlemmer i aktuelle saker
– gjennom jevnlig kontakt med politiske aktører

FuN skal kjennetegnes ved:
• Faglig fellesskap
• Utvikling og læring
• Nytte for medlemmene