fbpx

Navigate / search

FuNs medlemmer

Medlemsliste

Medlemmene i Fleksibel utdanning Norge har et omfattende tilbud av studier og kurs. Studenter kan søke etter bestemte studier og kurs på www.utdanning.no. Kontaktinformasjon for alle FuNs medlemmer finnes alfabetisk nedenfor.

 

ABC-Company E-skuvla AS
Adresse: P.O. Box 15, Karasjok
Telefon: 951 63 430/906 24 296
e-post: abc@abc-company.no
Nettside: Nettside: www.abc-company.no

Addisco AS
Adresse: Pb 8906 Youngstorget, 0028 Oslo (besøksadresse: Hammerborggata 9)
Telefon: 48 15 25 78
E-post: per.hegli@flt.no
Nettside: www.addisco.no

Akademiet Nettstudier
Adresse: Skogliveien 4, bygg C, 3047 Drammen
Telefon: 815 49 020
E-Post: kjetil.eide@akademiet.no
Nettside: www.akademiet.no

Campus NooA
Adresse: Drammensveien 915, 1385 Asker
Telefon: 911 36 179
E-post: post@nooa.no
Nettside: www.nooa.no

Cleaning.no
Adresse: Knappenveien 8, 5151 Bergen
Telefon: 906 76 906
E-post: post@cleaning.no
Nettside: www.cleaning.no

Cyberbook
Adresse: Forskningsparken, 0349 Oslo
E-post: gro@cyberbook.no
Nettside: www.cyberbook.no

Fagskolen i Vestfold og Telemark
Adresse: Postboks 2844, 3702 Skien
Telefon: 35 91 77 50
E-post: fagskolen@vtfk.no
Nettside: www.fagskolen-vestfoldogtelemark.no

Fagskolen Oslo
Adresse: Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo
Telefon: 23 46 57 00
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Nettside: www.fagskolen-oslo.no

Fagskolen i Viken (studiested Kongsberg)
Telefon:31 00 80 75
E-post: (bruk portal på nettside)
Nettside: https://fagskolen-viken.no/studiested-kongsberg

Folkeuniversitetet Nettstudier
Adresse: Chr Kroghsgt 34,0186 Oslo
Telefon: 22 99 30 30
E-post: info@fb.no
Nettside: www.folkeuniversitetet.no

Forsvarets Høgskole
Adresse: Oslo mil/Akershus, 0015 Oslo
Nettside: www.forsvaret.no

Globalskolen
Telefon: 70 05 61 46
E-post: info(krøll)globalskolen.no
Nettside: www.globalskolen.no

Handelshøgskolen ved UiT
Adresse: Postboks 1621, 9509 Alta
Nettside: www.uit.no

Handelshøyskolen BI
Adresse: Nydalsveien 37, 0442 Oslo
Telefon: 06600
E-Post: nettstudier@bi.no
Nettside: www.bi.no/nettstudier

Høgskolen i Innlandet, SELL
Adresse: 2626 Lillehammer
Telefon: 61 28 80 00
Nettside: www.inn.no

Høyskolen Kristiania Nettstudier
Adresse: Pb 1155 Sentrum, N-0107 Oslo (Besøk: Kirkegt. 24-26)
Telefon: 22 59 61 00
E-post: nettstudier@kristiania.no
Nettside: nettstudier.kristiania.no

Lime Green Digital
Adresse: Postboks 355, 0101 Oslo (Besøk: Kongens gate 14)
Telefon: 24 02 20 06
E-post: support@limegreen.no
Nettside: www.limegreen.no

Lingu AS
www.lingu.no

Luftfartsskolen
Adresse: Postboks 53 N-2001 Lillestrøm (Besøk: Småflyhavna på Kjeller flyplass)
Telefon: 23 10 29 40
E-Post: kontakt@luftfartsskolen.no
Nettside: www.luftfartsskolen.no

Læringsnettverket i Arbeid & Inkludering
Adresse: Postboks 5473, Majorstuen 0305 Oslo (Besøk: Middelthunsgate 27)
Telefon: 23 08 86 50
E-post: sje@nhosh.no
Nettside: www.arbeidoginkludering.no

Nasjonal kompetansetjenste for aldring og helse, Fagskolen aldring og helse
adresse: Postboks 231, 3103 Tønsberg
Nettside: www.aldringoghelse.no

Nettskolen i Nordland
Adresse: Fylkeshuset, 8048 Bodø
Telefon: 75 65 02 53
E-post: Geir.Hareide.Hansen@Nfk.no
Nettside: www.nfk.no

Nettskolen Rogaland
Telefon: 99 22 39 30
E-post: nina.martinus@rogfk.no

Nettskolen Vestfold
Adresse: Postboks 365, 3193 Horten (Besøk: Bekkegata 2)
Telefon: 33 07 90 00
E-post: nettskolen@vfk.no
Nettside: www.vfk.no

Nettundervisning i Vestland fylkeskommune
Adresse: Sandslivegen 30, Bergen
Telefon: 55 09 51 06
Nettside: www.vestlandfylke.no

Newschool AS
www.newschool.me

NLA Høgskolen
www.nla.no

Nord universitet
Adresse: Universitetsaléen 11, 8026 Bodø
Telefon: 755 17 000
E-post: postmottak@uin.no
Nettside: www.nord.

Nordland fagskole
Adresse: Postmottak, 8048 Bodø
Nettside: www.nfk.no/fagskol

Norges grønne fagskole -Vea
Adresse: Turistveien 92, 2390 Moelv
Telefon: 62 36 26 00
E-post: vea@vea-fs.no
Nettside: www.vea-fs.no

Norsk Nettskole AS
Adresse: Vierkjerrkroken 190, 1930 Aurskog
Telefon: 63 85 08 08/90 86 79 39
E-post: gjermund@norsknettskole.no
Nettside: www.norsknettskole.no

Norsk Yrkes Utdanning AS
Adresse: Oalsgata 50, 4319 Sandnes
Telefon: 47 91 18 05 91
E-post: morten@gerds.no
Nettside: nyu.no

Norske Utdanningssentre
Adresse: Abelveien 6, 8372 Gravdal
Telefon: 95 06 13 35
E-post: gwibechep@gmail.com
Nettside: www.norskeutdanningssentre.no

Notodden Ressurssenter. Nettundervisning for Vestfold og Telemark
Telefon: 35 91 86 00
E-post: post@nrs.tm.no
Nettside: www.nrs.tm.no

NTNU VIDERE
Adresse: NTNU videre, Høgskoleveien 12 (Gamle Statsarkivet), 7491 Trondheim
Telefon: 73 59 66 43
E-post: videre@ntnu.no
Nettside: www.ntnu.no

OPK-Instituttet
Adresse: Bruveien 6, 3055 Krokstadelva
Telefon: 32 270 270 eller 95 77 45 19
E-post: admin@opkinstituttet.no
Nettside: www.opkinstituttet.no

OsloMet – storbyuniversitetet
Adresse: Pb. 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 67 23 50 00
E-Post: kontaktskjema
Nettside: www.oslomet.no

Samisk høgskole
Telefon: 78 44 84 00
E-post: postmottak@samiskhs.no
Nettside: www.samas.no

TISIP
Adresse: Postboks 4419, Trondheim (Besøk: E.C. Dahlsgt 2)
Telefon: 73 52 30 30
E-post: info@tisip.no
Nettside: tisip.no

Troms og Finnmark fylkeskommune, Utdanning Vest
Adresse: Postboks 701, 9815 Vadsø

Trøndelag Høyere yrkesfagskole, Chr. Thams
Adresse: Løkkenveien 117, 7332 Løkken verk
Telefon: 74 17 51 00
E-post: postmottak.thamsfagskole@trondelagfylke.no
Nettsider: www.thamsfagskole.no og www.web.trondelagfylke.no

Trøndelag Nettskole
Adresse: Byåsen Videregående skole, Pb 5655 Sluppen, 7484 Trondheim (Besøk: Selsbakkveien 34)
E-post: postmottak.nettskolen@trondelagfylke.no
Nettside: www.trondelagnettskole.no

Universitetet i Agder
Adresse: Serviceboks 422; 4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 10 00
Nettside: www.uia.no

Universitetet i Bergen
Adresse: Senter for Etter- og Videreutdanning, 5020 Bergen
Telefon: 55 58 20 40
Nettside: www.uib.no

Universitetet i Oslo
Adresse: Pb 1072 Blindern, N-0316 Oslo
Telefon: 22 85 50 50
Nettside: www.uio.no

Universitetet i Sørøst-Norge
Adresse: Postboks 235, 3603 Kongsberg
Telefon: 31 00 80 00
E-post: postmottak@usn.no
Nettside: www.usn.no

VID vitenskapelige høgskole
Adresse: Postboks 184, Vinderen, 0319 Oslo
Telefon: 990 90 005
E-post: post@vid.no
Nettside: www.vid.no

Personlige medlemmer