fbpx

Navigate / search

Om FuN

Fleksibel utdanning Norge (FuN) jobber for at god utdanning skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted, livssituasjon og individuelle behov.
Vi er en medlemsorganisasjon med medlemmer fra hele utdanningsspekteret, fra de store universitetene til de minste nettskolene, og jobben vår er å fremme kunnskap og utvikling av fagfeltet fleksibel læring.
Gjennom oss får tilbyderne av fleksibel utdanning nytte av hverandres erfaringer, og politikerne får nytte av en utdanningspolitisk rådgiver som ser hele fagfeltet.

«Sammen realiserer vi livslang læring for alle.»