fbpx

Navigate / search

Norske midler

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning
(Forvaltes av Diku)
Formål: stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine
Hvem kan nominere: Norske universiteter og høyskoler, ved institusjonens øverste leder, kan nominere tiltak ved egen institusjon.
Søknadskriterier: Tiltaket må være fremragende, nyskapende og av vedvarende karakter, og bidra vesentlig til utvikling og forbedring av utdanningskvaliteten; skal gjennomføres i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og andre aktuelle aktører; skal være kunnskapsbasert; skal ha medført positive resultater; skal ha overføringsverdi til andre. Les mer på diku.no.
Søknadsfrist:  31. januar 2020, kl 1200

Program for studentaktiv læring
(Forvaltes av Diku)
Det kan søkes om inntil 5 mill kr til prosjekter som utvikler og/eller utforsker studentaktiv læring og vurdering samt forholdet mellom disse.
Formål: Å styrke studentenes læring
Hvem kan søke: Universiteter, vitenskapelige høyskoler, høyskoler
Søknadskriterier: Les mer på diku.no
Søknadsfrist:  28. juni 2020, kl 1200

Oversikt over tilbud fra Kompetanse Norge

Oversikt over tilbud fra Diku

Relaterte tilbud

Skattefunn
(Forvaltes av Forskningsrådet)
Formål: Støtte utvikling av nye varer/tjenester i norske virksomheter
Hvem kan søke: Alle bedrifter som er skattepliktige i Norge (uavhengig av om de betaler skatt)
Søknadsfrist:Løpende, men innen 1. september garanterer behandling inneværende år

Andre viktige utlysningsdatoer fra forskningsrådet: 25. april, 12. september og 10 oktober