fbpx

Navigate / search

Norske midler

Fleksible utdanningstilbud
(Forvaltes av Diku)
Formål: at universiteter og høyskoler skal kunne tilby fleksibel og relevant utdanning for studenter som ikke har anledning til å studere fast ved en campus.
Hvem kan søke: Akkrediterte universiteter , vitenskapelige høyskoler og høyskoler
Søknadskriterier: Det kan søkes til utvikling og/eller drift. Les mer på diku.no
Søkerwebinar: 11. februar. Les mer på diku.no
Søknadsfrist: 12. mars 2020, kl 1200

Lærebokprisen 2020
Deles ut av Universitetsforlaget
Formål: Støtte utvikling av lærebok for høyere utdanning
Søknad sendes post@universitetsforlaget.no. Les mer på univesitetsforlaget.no
Søknadsfrist: 23. april 2020

Program for studentaktiv læring
(Forvaltes av Diku)
Det kan søkes om inntil 5 mill kr til prosjekter som utvikler og/eller utforsker studentaktiv læring og vurdering samt forholdet mellom disse.
Formål: Å styrke studentenes læring
Hvem kan søke: Universiteter, vitenskapelige høyskoler, høyskoler
Søknadskriterier: Les mer på diku.no
Søknadsfrist:  8. juni 2020, kl 1200

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekt

Oversikt over søkbare midler forvaltet av Kompetanse Norge

Oversikt over søkbare midler forvaltet av Diku

Oversikt over søkbare midler forvaltet av Utdanningsdirektoratet

Oversikt over søkbare midler forvaltet av Digitaliseringsdirektoratet

Relaterte tilbud

Skattefunn
(Forvaltes av Forskningsrådet)
Formål: Støtte utvikling av nye varer/tjenester i norske virksomheter
Hvem kan søke: Alle bedrifter som er skattepliktige i Norge (uavhengig av om de betaler skatt)
Søknadsfrist:Løpende, men innen 1. september garanterer behandling inneværende år

Andre viktige utlysningsdatoer fra forskningsrådet: 25. april, 12. september og 10 oktober