fbpx

Navigate / search

Norske midler

Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning
(Forvaltes av Diku)
Formål: Prisen skal belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning, og stimulere institusjonene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.
Hvem kan søke: Fagskolene ved styret kan nominere ett tiltak ved egen skole
Søknadsfrist:20. september kl 1500

INTPART
(Forvaltes av Diku)
Formål: Å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid
Hvem kan søke: Norske universiteterm høyskoler og forskningsinstitutt
Søknad via: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/midler-til-internasjonale-partnerskap/
Søknadsfrist: 25. september, 2019, kl. 12:00

Intern Abroad
(Forvaltes av Diku)
Formål: tilrettelegge for økt bruk av internasjonal praksismobilitet for studenter fra Norge
Hvem kan søke: Norske høyere utdanningsinstitusjoner
Søknadskriterier finnes på: www.diku.no
Søknadsfrist: 25. september 2019 kl 1200

Tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse
(Forvaltes av kompetanse Norge)
Formål: Bedre tilgang til fleksible videreutdanningstilbud for virksomheter som har behov for kompetanse for å digitalisere virksomheten sin, bedre tilgang til fleksible og arbeidsrelevante videreutdanningstilbud i digital kompetanse for enkeltpersoner og økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet om å utvikle videreutdanningstilbud
Hvem kan søke:: Et samarbeid bestående av på den ene siden klynger eller andre sammenslutninger av virksomheter og på den andre siden universiteter, akkrediterte høyskoler, eller fagskoler
Søknadskriterier: finnes på kompetansenorge.no
Søknadsfrist: 31.oktober 2019

Digitalisering for læring i høyere utdanning
(Forvaltes av Diku)
Formål: Fremme prosjekter som utforsker og utvikler pedagogisk praksis ved lærestedene.
Hvem kan søke:: Norske universiteter og høyskoler og institusjoner med utdanninger som er akkreditert som høyere utdanning.
Søknadskriterier: finnes på diku.no
Søknadsfrist: 22.oktober 2019 kl 1200

Relaterte tilbud

Skattefunn
(Forvaltes av Forskningsrådet)
Formål: Støtte utvikling av nye varer/tjenester i norske virksomheter
Hvem kan søke: Alle bedrifter som er skattepliktige i Norge (uavhengig av om de betaler skatt)
Søknadsfrist:Løpende, men innen 1. september garanterer behandling inneværende år

Andre viktige utlysningsdatoer fra forskningsrådet: 25. april, 12. september og 10 oktober

Oversikt over tilbud fra Kompetanse Norge

Oversikt over tilbud fra Diku

Midler med utløpt søknadsfrist -ny utlysning kan komme neste år:

Norpart
(Forvaltes av Senter for Internasjonalisering av Utdanning)
Formål: Bidra til økt kvalitet i høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom utdanningssamarbeid og gjensidig studentmobilitet med fokus på master- og ph.d.-nivå
Hvem kan søke: Alle akkrediterte høyere utdanningsinstitusjonar i Norge og tilsvarende partner fra et av samarbeidslandene
Søknadskriterier finnes på: siu.no
Søknadsfrist: forventes ny søknadsfrist i 2019

Videreutdanning til lærere
(Kunnskapsdepartementet/skoleeier)
Formål: Videreutdanning i basisfag, andre fag og pedagogikk for lærere
Hvem kan søke: Lærere
Søknadskriterier finnes på: udir.no/regjeringen.no
Søknadsfrist: 1. mars 2018

FINNUT: Forskning i grunnskolelærerutdanningen
(Forvaltes av Forskningsrådet)
Formål: Prosjektet skal gi ny kunnskap som kan bidra til å utvikle profesjonell praksis i tråd med samfunnet og skolens behov.
Hvem kan søke: Universiteter og høyskoler med institusjonsakkreditering som utdanner grunnskolelærere
Søknadskriterier finnes på: forskningsradet.no
Søknadsfrist: 25. april 2018

Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler
(Forvaltes av SIU)
Formål: Å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning, samt stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.
Hvem kan sende nominasjon: Norske fagskoler, ved styret
Nominasjonskriterier finnes i statuttene SIU arrangerer nominasjonswebinar 20. juni kl 0900.
Nominasjonsfrist: 14. september 2018 kl 1600

Tilskot til styrka kompetanseutvikling i arbeidslivet
(Forvaltes av Kompetanse Norge)
Formål: Å øke kunnskap om og deltagelse i kompetanseutvikling på arbeidsplassen
Hvem kan søke: Karrieresentra
Søknadskriterier finnes på: www.kompetansenorge.no
Søknadsfrist: 12. september 2018

UTFORSK
(Forvaltes av Senter for Internasjonalisering av Utdanning)
Formål: Fremme internasjonalt utdanningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.
Hvem kan søke: Akkreditert høyere utdanningsinstitusjoner i Norge/utdanningsinstitusjoner med akkreditert utdanningsprogram sammen med akkreditert institusjon i et av strategilandene.
Søknadskriterier finnes på: siu.no
Søknadsfrist: 25. september 2018

Tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse
(Forvaltes av Kompetanse Norge)
Formål: Bedre tilgang til fleksible videreutdanningstilbud for bedrifter som har behov for kompetanse for å digitalisere virksomheten sin, bedre tilgang til fleksible og arbeidsrelevante videreutdanningstilbud i digital kompetanse for enkeltpersoner og økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet om å utvikle videreutdanningstilbud
Hvem kan søke:: Både bedrifter og utdanningsinstitusjoner klynger eller andre sammenslutninger av bedrifter og akkrediterte universiteter/høyskoler, eller fagskoler
Søknadskriterier: finnes på kompetansenorge.no
Søknadsfrist: 12.november 2018

Kompetansepluss
(Forvaltes av Kompetanse Norge)
Formål: Styrke grunnleggende ferdigheter hos voksne i arbeid
Hvem kan søke:: Opplæringstilbydere i samarbeid med minst en bedrift
Søknadskriterier: Søknadene finnes på, eller er lenket til fra denne siden
Søknadsfrist: 10. desember 2018

Utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning
(Forvaltes av Diku)
Formål: Økt kvalitet i fagskoleutdanningene og godt samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør
Hvem kan søke: Godkjenteoffentlige og private fagskoler. Logg inn hos Diku for søknadskjema
Søknadskriterier: Prosjekter og tiltak som bidrar til følgende: utvikling av nye utdanninger i samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv; utvikling av digitale læremidler; bruk av digital teknologi for læring og engangsinvestering i utstyr og infrastruktur
Les hele utlysningen på norgesuniversitetet.no
Søknadsfrist: 15. mars 2019

Kapasitetsbygging i Erasmus+
(Forvaltes av SIU)
Formål: Samarbeid mellom EU-land og partnerland
Hvem kan søke: www.eacea.ec.europa.eu
Søknadskriterier: www.eacea.ec.europa.eu
Søknadsfrist: februar 2019 (for prosjektetableringsstøtte 3. september 2018)

Eurasiaprogrammet
(Forvaltes av Diku)
Formål:
Hvem kan søke: Høyere utdanningsinstitusjoner i Norge i samarbeid med institusjoner i Norge og Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Hviterussland, Moldova, Tadsjikistan og Ukraina
Søknadskriterier finnes på: siu.no
Søknadsfrist: 15. februar 2019
Diku arrangerer søkerwebinar torsdag 10. januar klokken 10:00-11:30.