fbpx

Navigate / search

Norske midler

(Korona relatert) tilskudd til nettbaserte utdanningstilbud
(Forvaltes av Diku og Kompetanse Norge)
Formål: Komme raskt i gang med utdanningstilbud til permitterte og arbeidsledige
Hvem kan søke: Universiteter, vitenskapelige høyskoler, høyskoler, fagskoler og tilbydere av videregående opplæring
Søknadskriterier: Tilskuddet skal gå til utgifter i forbindelse med oppskalering av eksisterende, godkjente og digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert.Les mer på diku.no
Søknadsfrist:  15. mai, 1. juni og 15. juni 2020

Program for studentaktiv læring
(Forvaltes av Diku)
Det kan søkes om inntil 5 mill kr til prosjekter som utvikler og/eller utforsker studentaktiv læring og vurdering samt forholdet mellom disse.
Formål: Å styrke studentenes læring
Hvem kan søke: Universiteter, vitenskapelige høyskoler, høyskoler
Søknadskriterier: Les mer på diku.no
Søknadsfrist:  8. juni 2020, kl 1200

Tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud
(Forvaltes av Kompetanse Norge)
Formål: Utprøving/pilotering av fleksible videreutdanningstilbud som gir kompetanse som er nødvendig for å digitalisere virksomheter og/eller møte de utfordringer og muligheter digitalisering gir.
Hvem kan søke: Akkrediterte universiteter, akkrediterte statlige og private høyskoler med offentlig støtte og offentlige og private fagskoler med offentlig støtte
Søknadskriterier:  Videreutdanningstilbudet skal utvikles som et samarbeid mellom klynger/andre sammenslutninger av virksomheter (minimum to virksomheter) og universiteter, høyskoler eller fagskoler. Les mer på kompetansenorge.no
Søknadsfrist:  1. september 2020

Bedriftsintern opplæring 2 (BIO 2)
(Forvaltes av Regionsforvaltning)
Formål: å legge til rette for nettbasert opplæring innenfor ulike kompetanseområder som vil medvirke til omstilling når aktiviteten i bedrifta tar seg opp.
Hvem kan søke: Enkeltbedrifter og sammenslutningar av bedrifter
Søknadskriterier: Les mer på regionsforvaltning.no
Søknadsfrist:  Løpende

Oversikt over søkbare midler forvaltet av Kompetanse Norge

Oversikt over søkbare midler forvaltet av Diku

Oversikt over søkbare midler forvaltet av Utdanningsdirektoratet

Oversikt over søkbare midler forvaltet av Digitaliseringsdirektoratet

Relaterte tilbud

Skattefunn
(Forvaltes av Forskningsrådet)
Formål: Støtte utvikling av nye varer/tjenester i norske virksomheter
Hvem kan søke: Alle bedrifter som er skattepliktige i Norge (uavhengig av om de betaler skatt)
Søknadsfrist:Løpende, men innen 1. september garanterer behandling inneværende år

Andre viktige utlysningsdatoer fra forskningsrådet: 25. april, 12. september og 10 oktober