fbpx

Navigate / search

Nordiske midler

Nordplus-programmet
Formål: Å utvikle samarbeid mellom institusjoner gjennom erfaringsutveksling, praksiseksempler og innovative resultater. Samarbeid mellom høyere utdanning og andre institusjoner er også mulig. for 2019-2020 legges spesiell vekt på digital kompetanse.
Hvem kan søke: Institusjoner i Norden og Baltikum i samarbeid. Finn partnere på Nordplus.org. Det er programmer for:
barnehage og skole, kulturskoler, videregående: Nordplus junior, Nordplus Nordic languages og Nordplus Horizontal
Høyere utdannng: Nordplus higher education Nordplus Horizontal, Nordplus Nordic languages
Voksenopplæring og folkehøyskoler: Nordplus adult, Nordplus Horizontal, Nordplus Nordic Languages
Andre organisasjoner enn utdanningsinstitusjoner kan også søke.
Søknadskriterier: Det må være et samarbeid mellom institusjoner i minst tre land. Les mer på diku.no
Søknadsfrist: Forrige søknadsfrist var 3. februar 2020. Ny søknadsfrist kommer hvert år