Navigate / search

Nordiske midler

Midler med utløpt søknadsfrist -ny utlysning kan komme neste år:

Les mer om Nordplus 2018-2022 på Nordplusonline.org


Nordplus høyere utdanning
Formål: Å utvikle samarbeid mellom institusjoner gjennom erfaringsutveksling, praksiseksempler og innovative resultater. Samarbeid mellom høyere utdanning og andre institusjoner er også mulig.
Hvem kan søke: Institusjoner i Norden og Baltikum. 
Søknadskriterier: Det må være et samarbeid mellom institusjoner i minst tre land.
Søknadsfrist: 1. februar 2018


Nordplus voksen
Formål: Å bidra til innovasjon i voksnes læring på alle nivåer.
Hvem kan søke: Alle typer institusjoner og organisasjoner som arbeider på feltet voksnes læring, karriereveiledning, opplæring for voksne med spesielle behov, og institusjoner som arbeider med forskning og analyse på feltet voksnes læring.
Søknadsfrist: 1. februar 2018

Nordplus Horizontal
Formål: Dette er et tverrsektorielt program for innovative prosjekter. Støtte til aktiviteter som workshop, seminar, konferanse, utvikling av læringsressurser og kurs, og til prosjekter som bygger på og utvider andre Nordplus-prosjekter.
Hvem kan søke: Alle institusjoner og organisasjoner som er villig til å samarbeide for å utvikle livslang læring-feltet.
Søknadsfrist: 1. februar 2018


Nordplus nordiske språk
Formål: skal støtte aktiviteter som styrker språkforståelsen hos unge mennesker når det gjelder nordiske spark, primært dansk, norsk og svensk. Det kan gis støtte til å utvikle materiell, metoder og strategier for å styrke språkforståelse for nordiske språk på alle nivåer i utdanningssystemet.
Hvem kan søke: Offentlige og private institusjoner og organisasjoner, som for eksempel universiteter, forskningsinstitusjoner, NGO-er, foreninger, virksomheter etc. som vil arbeide med nordiske språk. Åpent for både nordiske og baltiske land.
Søknadskriterier: Minimum tre land må delta, hvorav ett land må være nordisk. Arbeidsspråk og søknad må være på svensk, norsk eller dansk.
Søknadsfrist: 1. februar 2018