fbpx

Navigate / search

NFF skifter navn til Fleksibel utdanning Norge

NFF skifter navn til FuN. Her representert ved direktør Torhild Slåtto og medlemmer av styret og FuN
NFF skifter navn til FuN. Her representert ved direktør Torhild Slåtto og medlemmer av styret og FuN

 

Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning skifter nå navn til Fleksibel utdanning Norge. Organisasjonen, som har hatt NFF som forkortelse sammen med over 20 andre organisasjoner, er en medlemsorganisasjon for utdanningstilbydere av fleksibel utdanning.

Fleksibel utdanning er en fellesbetegnelse på nettstudier og ulike kombinasjoner av samlinger og digital leveranseform. Teknologibruk for å øke tilgangen til utdanning og for å stimulere læringsprosessen står sentralt.

– Fleksible utdanningstilbud når ut til den som ønsker og trenger å ta et fag eller flere, i den livssituasjon en befinner seg, på tidspunkt som passer, og gjerne også med fleksibel progresjon, sier daglig leder i Fleksibel utdanning Norge, Torhild Slåtto.
– Organisasjonen har sterke tradisjoner tilbake til 1968, og den samler i dag både offentlige og private tilbydere, på alle utdanningsnivåer. Fleksibel utdanning Norge rommer både konkurrenter og samarbeidspartnere, og danner et unikt miljø for erfaringsutveksling på feltet. Digital eksamen, sosiale medier i utdanning og kvalitetssikring i undervisningen er eksempler på aktuelle temaer som drøftes i konferanser og gjennom fagtidsskriftet SYNKRON, sier Slåtto.

Nettstudier har vært utviklet siden Internetts første dag. Det er de private nettskolene som har gått i bresjen for utviklingsarbeidet, med teknologi som pedagogisk verktøy for tilrettelegging av utdanningstilbud. Offentlige høgskoler og universiteter har også kommet med og driver i dag spennende utvikling i skjæringspunktet mellom pedagogikk og teknologi. Den seinere tid er det fokusert mye på «moocs» (massive open online courses). Anerkjente amerikanske universiteter har gått i spissen for å tilby utdanning på nett, gratis. Kursene har fått sekssifrede deltakerantall. Men mooc-ene bør ikke forveksles med norske nettstudier, de mangler blant annet en tilstedeværende lærer, og de gir foreløpig ikke studiepoeng.

– Diskusjonen omkring de massive, gratis kursene er vi glad for, og vi holder fanen høyt for fleksible og kvalitetssikrede utdanningstilbud som når ut til studentene der studentene er, enten de er 20, 40 eller 60 år, avslutter Torhild Slåtto.

Fleksibel utdanning Norge markerer navneskiftet i et eget arrangement i forbindelse med den store konferansen om mook, som arrangeres på Universitetet i Oslo 10. september.