OPK-Instituttet - Fleksibel utdanning Norge

OPK bruker interaktiv opplæring på nett for en best mulig opplæring og kommunikasjon med studentene. «It’s Learning» gir deg enkelt tilgang på all informasjon om studiet, fagstoff og kontakt med medstudenter.

Studieoversikt:

        • Fotterapi-studiet
        • Apotektekniker-studiet
        • Helsesekretær-studiet
        • Tannhelsesekretær-studiet
        • Hud- og kroppsterapi-studiet

Brukerundersøkelse:

Hjelp oss å bli så nyttige og relevante som mulig!
Vil du svare på 8 spørsmål?
Svarene er anonyme.

Lenke til brukerundersøkelsen finner du her