fbpx

Navigate / search

Søk medlemsskap i FuN

Velkommen til å  søke medlemsskap i FuN.
Vi har følgende medlemskriterier for organisasjoner:

  1. Medlemmer må ha norsk organisasjonsnummer
  2. Medlemmer må ha en hjemmeside
  3. Medlemmer må kunne kontaktes på telefon og e-post
  4. Medlemmer som tilbyr fleksible utdanningstilbud må drive i henhold til
    FuNs «Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning»

Du har også mulighet til å søke personlig medlemsskap.

Har du spørsmål, kontakt oss på post@fleksibelutdanning.no
eller kontakt en av oss i sekretariatet

Kontingentsatser

1-2 ansatte kr 5 000
3-7 ansatte kr 10 000
8-50 ansatte kr 15 000
50-200 ansatte kr 20 000
over 200 ansatte kr 25 000

Enkeltmedlemmer kr 2 000

«Ansatte» regnes i hele stillinger

Søknadskjema for medlemskap i Fleksibel utdanning Norge