fbpx

Navigate / search

Gjermund Eikli

Gjermund Eikli er leder av Norsk Nettskole som fra 2017 har hovedkontor i Aurskog. Gjermund har vært ledende innen etter- og videreutdanningsavdelingen i Norsk Nettskole fra 1997 inntil han tok over bedriften i 2017.  Pedagogisk bruk av IKT i undervisning har vært hovedfokus, og i alt 16 – 17 000 lærere har deltatt på ulike kurs etter modeller som Gjermund har vært med på å forme. Han er utviklingsansvarlig for læringsplattformen Pedit. Gjermund har pedagogisk utdanning med en rekke påbygginger innen pedagogisk bruk av IKT fra Volda og Høgskolen i Oslo.
Han har mye erfaring med kortere nettkurs, nettbasert opplæring i bedrifter og organisasjoner, basiskompetanse i arbeidslivet mv.  Gjennom utviklingsarbeid for Globalskolen har han også fått er faring med nettbasert opplæring på grunnskolenivå.
Gjermund har vært med i FUN sitt kvalitetsutvalg siden 2012.
Gjermund har særlig erfaring med:

  • «Fra perm til skjerm» – omstilling til nettbasert læring der TPACK-modellen brukes som verktøy. TPACK sammenholder Teknologi, Pedagogikk og Innhold i undervisningen og finner løsninger der alle de tre fagfeltenes premisser ivaretas.  «Design av læreprosesser på nett» er et sentralt fokus.
  • Sosial læring med nettbasert samhandling i læreprosessene og han har erfaring med å bygge opp sosiale læringsmiljøer og arbeidsmåter.
  • Mikroleksjoner og nanolæring – korte input for læring på håndholdte enheter

Tilbake til FuN Mentor