fbpx

Navigate / search

Finansiering

Foruten direkte tildelinger til drift finnes det steder der utdanningsinstitusjoner kan søke om midler til prosjekter og/eller utvikling.

Vi har delt dem inn i:
Norske midler
Nordiske midler
Europeiske midler

Inndelingen er etter tildelingsinstitusjonene, ikke etter virkeområdene for midlene. Norske midler kan f eks ofte brukes på internasjonale prosjekter.